Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Oko w oko z NCBiR

Łut szczęścia czy gotowość przystąpienia do procedury aplikowania? Najbardziej pewne jest to, że szanse mają przedsiębiorcy poszukujący możliwości sfinansowania prac związanych z opracowaniem dokumentacji, rysunków lub projektów nowego lub ulepszonego produktu, procesu lub usługi, a także zainteresowani testowaniem wyżej wymienionych na opracowanym prototypie. Dzięki dofinansowaniu, przedsiębiorcy mogą zwiększyć zdolności do inwestowania w sferę B+R oraz wzmocnić współpracę z jednostkami naukowymi, a tym samym zwiększyć możliwość zastosowania uzyskanych wyników badań na skalę przemysłową.

W celu zmaksymalizowania szans na uzyskanie wsparcia niezbędne jest m.in. nawiązanie w ramach projektu współpracy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami oraz wykazanie międzynarodowego poziomu innowacyjności rozwiązania będącego rezultatem projektu.

Szlakiem tych, co już doświadczyli

W latach 2011 i 2012 przeprowadzone zostały dwa pierwsze nabory wniosków do Programu, które cieszyły się dużym zainteresowaniem m.in. wśród konsorcjów naukowych (ścieżka In-Tech). W tym roku planowany jest kolejny konkurs w ramach którego wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące prace badawczo – rozwojowe wraz z przygotowaniem do ich wdrożenia.

Wyznaczanie kierunku

Przedsiębiorca powinien odpowiedzieć sobie w pierwszej kolejności na pytanie dokąd zmierza. W którym kierunku będą zmierzały działania firmy w przyszłości? Otóż Program INNOTECH ukierunkowany jest na wsparcie projektów średnio- i wysokozaawansowanych technologicznie, z dwoma ścieżkami programowymi:

1)In-Tech: dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych dla przedsiębiorstw (w tym dużych), centrów naukowo – przemysłowych oraz konsorcjów naukowych;

2)Hi-Tech: dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru zaawansowanych technologii dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Program wspiera przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych (w skali krajowej lub międzynarodowej) technologii, produktów lub usług, a ich wyniki mają być zastosowane w praktyce gospodarczej.

Badania przemysłowe mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do już istniejących. Natomiast, prace rozwojowe to wykorzystywanie dostępnej już wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.
Istotny jest fakt, iż w przypadku powstania w wyniku realizacji projektu prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej może być ona wykorzystywana do celów komercyjnych, jednakże wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej.

„Wujek Sam czy… ze wsparciem”?

Środki przeznaczone na Program INNOTECH pochodzą z budżetu krajowego, stąd też stanowią doskonałą alternatywę dla kończących się środków z funduszy europejskich na lata 2007-2013.

Koszty kwalifikowane w ramach fazy badawczej to m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, amortyzacja sprzętu i aparatury, jak również gruntów i budynków, usługi badawcze, koszty operacyjne oraz ogólne. Dodatkowo w fazie przygotowania do wdrożenia kwalifikowane są koszty doradztwa, opłaty urzędowe oraz koszty pomocy prawnej. W ścieżce Hi-Tech kwalifikowane są również koszty zakupu usług doradczych w zakresie innowacji.
Poziom dofinansowania określony jest w zależności od rodzaju wykonywanych prac badawczych, jak również wielkości przedsiębiorstwa tj.:
1)Badania przemysłowe od 50% do 70% (z możliwością zwiększenia do mak. 80%)
2)Prace rozwojowe od 25% do 45% (z możliwością zwiększenia do mak. 60%)

Dofinansowanie fazy przygotowania do wdrożenia stanowi pomoc de minimis i wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż łącznie 200 tys. EUR w okresie 3 lat).
Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi w ścieżce Hi-Tech 5 mln zł, a w ścieżce In-Tech 10 mln zł. Dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczek wypłacanych w wysokości określonej w umowie.

Ostatnia szansa

Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć działania związane z badaniami czy pracami rozwojowymi. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) planuje kolejny nabór wniosków do programu INNOTECH na przełomie maja i czerwca 2013 roku. Na razie nie możemy być pewni co przyniesie nowa perspektywa finansowania 2014-2020 dlatego warto skorzystać z ostatniego rozdania funduszy dostępnych w obecnym budżecie.
Gwarancją otrzymania dofinansowania, minimalizacji ryzyka czy też zapewnienia efektu trwałości projektu jest odpowiedni wybór partnera, który wesprze działania przedsiębiorstwa przed, w trakcie i po zakończeniu projektu.
Nie wszystkie firmy specjalizujące się w doradztwie dotacyjnym świadczą kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania i zarządzania środkami finansowymi z UE. Jednak sprawne oko przedsiębiorcy odnajdzie tą, która nie tylko całościowo podejdzie do tematu dotacji unijnych ale także wskaże szanse i zagrożenia z takiego finansowania wynikające, co w przyszłości z pewnością okaże się dla podejmującego ryzyko przedsiębiorcy nieocenione.

Autor: Aurelia Oliwa, Branch Manager PNO Consultants

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry