Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »


Szczególną rolę we wspieraniu młodych ludzi odgrywa Europejski Fundusz Społeczny.
Do końca 2012 r. ze środków EFS wsparcie uzyskało blisko 2,1 mln osób młodych (tj. w wieku 15-24 lata), co stanowi ok. 35 proc. ogółu uczestników projektów Programu Kapitał Ludzki. Przesunięcia środków dokonane w programie umożliwiają objęcie finansowaniem kolejnych projektów zwiększających szanse młodych na rynku pracy.

Dodatkowe środki na walkę z bezrobociem i wsparcie młodych

Dokonane dotąd przesunięcia funduszy w POKL pozwalają objąć wsparciem dodatkową liczbę ok. 85 tys. osób młodych. Na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 500 mln zł (120 mln euro). Fundusze unijne dofinansują rożne formy aktywizacji zawodowej, w tym podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Celem zmian jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych i podnoszenie poziomu ich aktywności zawodowej.

Co najmniej 291 mln zł (70 mln euro) z tej puli zostanie przeznaczone na projekty, w ramach których osoby młode będą mogły skorzystać ze szkoleń zawodowych, staży, przygotowania zawodowego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz konsultacji i doradztwa związanego z jej prowadzeniem. Tego typu wsparcie będzie oferowane przez powiatowe urzędy pracy (poddziałanie 6.1.3).

Najwięcej dodatkowych środków na ten cel przeznacza ją województwa:
warmińsko-mazurskie – 64,5 mln zł,
podkarpackie – 60,32 mln zł,
kujawsko-pomorskie – 39,5 mln zł,
zachodniopomorskie – 37,4 mln zł.

Ponadto, 208 mln zł (50 mln euro) będzie dostępnych na dotacje i pożyczki na założenie własnej firmy (działanie 6.2).
Przy ich udzielaniu preferowane będą osoby poniżej 30 roku życia.

Planowane działania dla osób młodych w 2013 roku:
- wsparcie aktywizacyjno-zawodowe (szkolenia, staże i praktyki zawodowe oraz pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe) w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim;
- wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwach: łódzkim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim;

Część konkursów została już ogłoszona w pierwszym kwartale br., pozostałe będą ogłaszane sukcesywnie.
Łączna kwota przesuniętych w Programie Kapitał Ludzki środków wynosi 295 mln euro. Zdecydowana większość tej puli zostanie przeznaczona na wsparcie aktywizacyjno – zawodowe osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza młodych, 50+ oraz niepełnosprawnych. 50 mln euro tr afi na dostosowanie oddziałów przedszkolnych przy
szkołach.

Młodzi 2014-2020
Wsparcie dla osób młodych pozostanie priorytetem także w przyszłym okresie programowania. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, finansowana będzie trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu.

Wagę wsparcia dla osób poniżej 30 roku życia potwierdza również nowa inicjatywa UE na rzecz zatrudnienia młodzieży
z budżetem w wysokości 6 mld euro. Celem tego przedsięwzięcia jest dofinansowanie inicjatyw skierowanych do osób młodych w regionach z wysokim wskaźnikiem bezrobocia wśród młodzieży (powyżej 25%). Do wsparcia takiego kwalifikuje się 7 polskich regionów: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
zachodniopomorskie (dane szacunkowe za 2011 r.).

Źródło: informacja prasowa MRR

Przewiń do góry