Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Rządowy program wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ruszył 4 marca br. Tego dnia Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał portfelowe umowy z pierwszymi pięcioma bankami. 15 marca, w pierwszym dniu przyjmowania wniosków, udzielono pierwszej gwarancji. Dzisiaj już 14 banków udziela kredytów obrotowych z gwarancjami de minimis. Limit gwarancji rządowych w ramach podpisanych umów wynosi 9,63 mld zł, co przekłada się na potencjalną akcję kredytową o wartości 16,57 mld zł.

Przedsiębiorcy mogą starać się o objęcie gwarancją de minimis swojego kredytu w blisko 9 tysiącach placówek bankowych w całej Polsce, co stanowi ok. 80% wszystkich placówek bankowych. Aktualna lista 14 banków udzielających kredytów z gwarancją BGK znajduje się na stronie www.deminimis.gov.pl.

Celem programu jest wzmocnienie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach instrumentu Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez banki komercyjne oraz banki spółdzielcze. Poziom funduszy własnych BGK umożliwia udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei pozwoli na udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł.

- Biorąc pod uwagę dotychczasowe bardzo dobre rezultaty szacujemy, że sprzedaż gwarancji w pierwszym roku obowiązywania programu przekroczy kwotę 5 mld zł, jaka uwzględniana była na etapie przygotowywania przepisów wdrażających program gwarancji de minimis. Można oczekiwać, że jeszcze w tym roku z rządowego programu skorzysta nawet około 29 tys. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Warto zauważyć, że rośnie cały rynek poręczeniowy w Polsce, a BGK ma w tym swój udział nie tylko poprzez program de minimis, lecz także poprzez lokalne fundusze poręczeniowe - dodał prezes Daniluk. Bank Gospodarstwa Krajowego jest udziałowcem 21 regionalnych funduszy poręczeniowych, których sprzedaż w kwietniu 2013 była o 11% wyższa niż w kwietniu 2012. Pierwszy kwartał tego roku był w stosunku do roku zeszłego lepszy o 25%.

Program gwarancji de minimis został zapowiedziany w tzw. drugim expose Premiera Donalda Tuska. Gwarancje te stanowią najprostszą formę pomocy publicznej dopuszczonej przepisami Unii Europejskiej. Są one przeznaczone dla klientów z sektora MŚP, posiadających zdolność kredytową i udzielane są do 60% kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych. Przedsiębiorca może uzyskać gwarancję - przy minimum formalności - w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt.

Przez pierwszy okres roczny dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku przedsiębiorca nie ponosi żadnych opłat prowizyjnych związanych z gwarancją. Za kolejny okres roczny wysokość prowizji będzie wynosić 0,5% w skali roku. Opłata będzie naliczana od kwoty gwarancji de minimis.

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać gwarancję de minimis, znajdują się na stronie www.deminimis.gov.pl. W tym miejscu można również sprawdzić, czy bank obsługujący daną firmę ma w swojej ofercie gwarancje.

Źródło: BGK

Przewiń do góry