Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Kto może składać wnioski:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
  • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
  • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
  • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania, w tym organizacje turystyczne.
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.


Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego.
Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 28 lutego 2015 r.

Procent dofinansowania projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc.;
Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.

Więcej informacji

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry