Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Ze względu na pozytywne doświadczenia z wdrażania programów regionalnych, zdecydowaliśmy się na dalszą decentralizację systemu zarządzania polityką spójności - powiedziała minister. O ponad 20 pkt. proc. wzrośnie udział funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych regionalnie. Tym samym zwiększy się wpływ samorządów województw na politykę rozwoju, ale też odpowiedzialność za jej realizację.

Regiony będą prowadzić znaczną część działań na rzecz edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego. Z kolei w zakresie upowszechniania technologii informacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu, działania podejmowane z poziomu regionalnego będą uzupełniały interwencje krajowe. - Przede wszystkim, z Regionalnych Programów Operacyjnych będą finansowane działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw, inwestycje w rozwój kadr i kompetencji, a także wzmacniające regionalne strategie inteligentnych specjalizacji - podkreśliła Bieńkowska. Wsparcie będzie płynąć także z poziomu krajowego. - Celem następcy Programu Innowacyjna Gospodarka, którego nazwa robocza to Inteligentny Rozwój będzie pobudzenie innowacyjności gospodarki, w szczególności wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników ich pracy - powiedziała minister.

Większy nacisk zostanie położny również na finansowanie projektów w formule instrumentów finansowych. - Możliwe będzie łączenie w ramach realizacji jednego przedsięwzięcia wsparcia dotacyjnego i zwrotnego - dodała szefowa resortu, jednocześnie zaznaczając, że wybór mechanizmu wsparcia czy też obszarów, które będą mogły skorzystać z tej formy finansowania będzie zależał od wyników oceny ex-ante. - Określi ona szacunkowy poziom niezbędnego wsparcia inwestycji oraz wskaże na właściwe do zastosowania formy instrumentów zwrotnych - poinformowała Bieńkowska.

W odbywającym się 3 czerwca 2013 r. w Jastrzębiu Zdroju spotkaniu z przedstawicielami samorządów oraz przedsiębiorców uczestniczył również wiceminister Adam Zdziebło. Rozmowy dotyczyły funduszy unijnych na lata 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów.

Źródło: MRR

Przewiń do góry