Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Ze względu na pozytywne doświadczenia z wdrażania programów regionalnych, zdecydowaliśmy się na dalszą decentralizację systemu zarządzania polityką spójności - powiedziała minister. O ponad 20 pkt. proc. wzrośnie udział funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych regionalnie. Tym samym zwiększy się wpływ samorządów województw na politykę rozwoju, ale też odpowiedzialność za jej realizację.

Regiony będą prowadzić znaczną część działań na rzecz edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego. Z kolei w zakresie upowszechniania technologii informacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu, działania podejmowane z poziomu regionalnego będą uzupełniały interwencje krajowe. - Przede wszystkim, z Regionalnych Programów Operacyjnych będą finansowane działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw, inwestycje w rozwój kadr i kompetencji, a także wzmacniające regionalne strategie inteligentnych specjalizacji - podkreśliła Bieńkowska. Wsparcie będzie płynąć także z poziomu krajowego. - Celem następcy Programu Innowacyjna Gospodarka, którego nazwa robocza to Inteligentny Rozwój będzie pobudzenie innowacyjności gospodarki, w szczególności wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników ich pracy - powiedziała minister.

Większy nacisk zostanie położny również na finansowanie projektów w formule instrumentów finansowych. - Możliwe będzie łączenie w ramach realizacji jednego przedsięwzięcia wsparcia dotacyjnego i zwrotnego - dodała szefowa resortu, jednocześnie zaznaczając, że wybór mechanizmu wsparcia czy też obszarów, które będą mogły skorzystać z tej formy finansowania będzie zależał od wyników oceny ex-ante. - Określi ona szacunkowy poziom niezbędnego wsparcia inwestycji oraz wskaże na właściwe do zastosowania formy instrumentów zwrotnych - poinformowała Bieńkowska.

W odbywającym się 3 czerwca 2013 r. w Jastrzębiu Zdroju spotkaniu z przedstawicielami samorządów oraz przedsiębiorców uczestniczył również wiceminister Adam Zdziebło. Rozmowy dotyczyły funduszy unijnych na lata 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów.

Źródło: MRR

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png