Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dofinansowanie udzielane przez PARP

Na lata 2007-2013 Agencja dysponuje łącznym budżetem na realizację programów operacyjnych w wysokości ponad 7 mld euro. W ramach tej kwoty najwięcej środków przypada na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - 3,9 mld EUR, następnie na Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - 2,67 mld EUR oraz na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) - 672 mln EUR.

Harmonogram naboru wniosków na rok 2012 - http://www.parp.gov.pl/index/index/1411

Żródło: PARP

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png