Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Choć Działanie 8.1 POIG cieszy się dużą popularnością, do PARP wpływa znacznie mniej wniosków niż przed 2010 r., kiedy wprowadzono zaostrzone kryteria ubiegania się o dofinansowanie. Aby wykorzystać środki przeznaczone na ten rodzaj wsparcia unijnego i pobudzić zainteresowanie nim wśród osób pragnących założyć własny startup Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postanowiło nieco obniżyć wymagania i podzielić dostępną alokację na dwa rodzaje dotacji. Wprowadziło również szereg innych uproszczeń, które mają dostosować wymogi unijne wobec beneficjentów do warunków rynkowych.

Mniej innowacyjnie, ale praktycznie
Jedną z podstawowych zmian, które obowiązują nabory do Działania 8.1 POIG jest możliwość ubiegania się o niższe dotacje przy jednoczesnym spełnieniu znacznie mniej wymagających kryteriów. – Wprowadzono nowe kryterium fakultatywne. Dotyczy ono osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, które mają nie więcej niż 27 lat i ubiegają się do 80 tys. zł. Za spełnienie tych wymogów mogą otrzymać aż 40 punktów, a poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 85%, a nie 70% jak w przypadku wnioskowania o wyższe kwoty. Taka osoba musi zdobyć jeszcze tylko 20 punktów, aby jej projekt mógł być rekomendowany do dotacji – mówi Paulina Puchalska, doradca ds. finansowania inwestycji w firmie ECDF – Na wsparcie mogą więc liczyć mniejsze projekty. To krok w kierunku startupów, których e-usługi nie są może przełomem na rynku, ale wykazują się rentownością i znajdują odbiorców w Internecie – dodaje Paulina Puchalska z ECDF. Działanie 8.1 POIG może być dużą szansą dla młodych przedsiębiorców, których projekty nie wymagają wielkich nakładów, aby z sukcesem funkcjonować na rynku i stanowią dobry początek biznesowej drogi. Podobnie jak dla firm, które funkcjonują od niedawna i potrzebują internetowej usługi, aby rozwinąć działalność gospodarczą.

Przychody z reklam mile widziane
Jedną z największych bolączek wnioskodawców starających się o unijne wsparcie na swój startup był wymóg pokrywania całości kosztów działalności z przychodów uzyskiwanych z samej e-usługi. Teraz ten wskaźnik wynosi tylko 50%. Pozostałe przychody mogą być generowane, np. ze sprzedaży powierzchni reklamowej. – Wynika to zapewne z obserwacji już rozliczanych projektów oraz trendów rynkowych. Zarabianie na reklamie jest dużo łatwiejsze niż na usługach w sieci, które coraz częściej posiadają swoje bezpłatne odpowiedniki u konkurencji. Nawet jeśli są słabsze pod względem funkcjonalnym, to jednak bezpłatne, a to jeden z podstawowych wymogów dzisiejszych internautów – tłumaczy Paulina Puchalska z ECDF. Ponadto do wydatków kwalifikujących się do refundacji z UE wnioskodawca będzie mógł zaliczyć część kosztów poniesionych jeszcze przed złożeniem aplikacji. Muszą one jednak dotyczyć ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu. Może to pomóc w lepszym dopracowaniu wniosku i co za tym idzie podniesieniu jakości składanych aplikacji. Startupy ubiegające się o wsparcie mogą pozyskane dofinansowanie w wysokości maksymalnie 20 tys. zł przeznaczyć na opracowanie rzetelnej analizy rynku, potrzeb grupy docelowej czy istniejącej konkurencji, co w dotychczasowych konkursach stanowiło duży problem dla młodych czy nowopowstałych firm.

Ostatnie nabory
Od niedawna o dotację z Działania 8.1 POIG mogą ubiegać się nie tylko firmy, działające krócej niż 12 miesięcy ale również te, których działalność trwa powyżej roku (lecz nie dłużej niż 2 lata). Kolejne zmiany świadczą o tym, że instytucje rozdysponowujące unijne środki chcą wesprzeć jak największą liczbę startupów. Potwierdza to choćby zaplanowanie aż 3 konkursów do Działania 8.1 POIG w tym roku. Obecny nabór zakończył się 17 maja, następny zaś będzie trwał od 8 do 19 lipca. – Z informacji o wykorzystaniu dostępnej alokacji wynika, że w puli środków przeznaczonych na wsparcie startupów pozostanie jeszcze ok. 100 mln zł. Przewidujemy więc, że taka pula będzie właśnie dostępna w lipcowym naborze do Działania 8.1. Jeśli komuś nie udało się jeszcze przedstawić swojego projektu PARP, warto już przygotowywać wniosek i ubiegać się o dotację. To będzie ostatnia szansa na pozyskanie z UE środków na wymarzony e-biznes – dodaje Paulina Puchalska z ECDF.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png