Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Choć Działanie 8.1 POIG cieszy się dużą popularnością, do PARP wpływa znacznie mniej wniosków niż przed 2010 r., kiedy wprowadzono zaostrzone kryteria ubiegania się o dofinansowanie. Aby wykorzystać środki przeznaczone na ten rodzaj wsparcia unijnego i pobudzić zainteresowanie nim wśród osób pragnących założyć własny startup Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postanowiło nieco obniżyć wymagania i podzielić dostępną alokację na dwa rodzaje dotacji. Wprowadziło również szereg innych uproszczeń, które mają dostosować wymogi unijne wobec beneficjentów do warunków rynkowych.

Mniej innowacyjnie, ale praktycznie
Jedną z podstawowych zmian, które obowiązują nabory do Działania 8.1 POIG jest możliwość ubiegania się o niższe dotacje przy jednoczesnym spełnieniu znacznie mniej wymagających kryteriów. – Wprowadzono nowe kryterium fakultatywne. Dotyczy ono osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, które mają nie więcej niż 27 lat i ubiegają się do 80 tys. zł. Za spełnienie tych wymogów mogą otrzymać aż 40 punktów, a poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 85%, a nie 70% jak w przypadku wnioskowania o wyższe kwoty. Taka osoba musi zdobyć jeszcze tylko 20 punktów, aby jej projekt mógł być rekomendowany do dotacji – mówi Paulina Puchalska, doradca ds. finansowania inwestycji w firmie ECDF – Na wsparcie mogą więc liczyć mniejsze projekty. To krok w kierunku startupów, których e-usługi nie są może przełomem na rynku, ale wykazują się rentownością i znajdują odbiorców w Internecie – dodaje Paulina Puchalska z ECDF. Działanie 8.1 POIG może być dużą szansą dla młodych przedsiębiorców, których projekty nie wymagają wielkich nakładów, aby z sukcesem funkcjonować na rynku i stanowią dobry początek biznesowej drogi. Podobnie jak dla firm, które funkcjonują od niedawna i potrzebują internetowej usługi, aby rozwinąć działalność gospodarczą.

Przychody z reklam mile widziane
Jedną z największych bolączek wnioskodawców starających się o unijne wsparcie na swój startup był wymóg pokrywania całości kosztów działalności z przychodów uzyskiwanych z samej e-usługi. Teraz ten wskaźnik wynosi tylko 50%. Pozostałe przychody mogą być generowane, np. ze sprzedaży powierzchni reklamowej. – Wynika to zapewne z obserwacji już rozliczanych projektów oraz trendów rynkowych. Zarabianie na reklamie jest dużo łatwiejsze niż na usługach w sieci, które coraz częściej posiadają swoje bezpłatne odpowiedniki u konkurencji. Nawet jeśli są słabsze pod względem funkcjonalnym, to jednak bezpłatne, a to jeden z podstawowych wymogów dzisiejszych internautów – tłumaczy Paulina Puchalska z ECDF. Ponadto do wydatków kwalifikujących się do refundacji z UE wnioskodawca będzie mógł zaliczyć część kosztów poniesionych jeszcze przed złożeniem aplikacji. Muszą one jednak dotyczyć ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu. Może to pomóc w lepszym dopracowaniu wniosku i co za tym idzie podniesieniu jakości składanych aplikacji. Startupy ubiegające się o wsparcie mogą pozyskane dofinansowanie w wysokości maksymalnie 20 tys. zł przeznaczyć na opracowanie rzetelnej analizy rynku, potrzeb grupy docelowej czy istniejącej konkurencji, co w dotychczasowych konkursach stanowiło duży problem dla młodych czy nowopowstałych firm.

Ostatnie nabory
Od niedawna o dotację z Działania 8.1 POIG mogą ubiegać się nie tylko firmy, działające krócej niż 12 miesięcy ale również te, których działalność trwa powyżej roku (lecz nie dłużej niż 2 lata). Kolejne zmiany świadczą o tym, że instytucje rozdysponowujące unijne środki chcą wesprzeć jak największą liczbę startupów. Potwierdza to choćby zaplanowanie aż 3 konkursów do Działania 8.1 POIG w tym roku. Obecny nabór zakończył się 17 maja, następny zaś będzie trwał od 8 do 19 lipca. – Z informacji o wykorzystaniu dostępnej alokacji wynika, że w puli środków przeznaczonych na wsparcie startupów pozostanie jeszcze ok. 100 mln zł. Przewidujemy więc, że taka pula będzie właśnie dostępna w lipcowym naborze do Działania 8.1. Jeśli komuś nie udało się jeszcze przedstawić swojego projektu PARP, warto już przygotowywać wniosek i ubiegać się o dotację. To będzie ostatnia szansa na pozyskanie z UE środków na wymarzony e-biznes – dodaje Paulina Puchalska z ECDF.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry