Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Głównym celem, jakie stawia przed sobą POIR jest wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Mówi się także o drugim celu: Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury, jednak ten wdrażany będzie głównie w regionach, a POIR dotyczyć ma działań systemowych na rzecz MSP.

Pobudzenie innowacyjności gospodarki polegać ma na tworzeniu i wzmacnianiu powiązań między nauką a przedsiębiorczością, rozwijaniu innowacyjności przedsiębiorstw i podnoszeniu jakości i pozycji krajowych jednostek naukowych.
Odbiorcami POIR będą zatem zarówno przedsiębiorstwa jak i jednostki naukowe, a także klastry, parki naukowe, centra transferu technologii, i inne instytucje otoczenia biznesu.
Różnica między POIR a POIG polegać ma głównie na zwiększeniu nacisku na współpracę nauki i biznesu, a tym samym zwiększenie komercjalizacji wyników prac B+R.

Przykładowe wsparcie w ramach POIR może dotyczyć takich działań jak:
- "od pomysłu do przemysłu" obejmujących cały cykl do badań do wdrożenia
- tworzenie i rozwój infrastruktury badawczej i badawczo-rozwojowej w firmach
- przygotowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do udziału w programach międzynarodowych
- internacjonalizacja innowacyjnych firm
- wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje
- rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług otoczenia biznesu
- kształtowanie postaw proinnowacyjnych
- finansowanie badań naukowych
- wsparcie infrastruktury B+R
- wsparcie prac badawczych prowadzonych przez zespoły międzynarodowe
- wsparcie ochrony własności przemysłowej i otwartego dostępu do wyników prac badawczych
- rozwój kadr z sektora B+R

Finansowanie w ramach POIR będzie miało charakter dotacyjny ale znajdą w nim zastosowanie także instrumenty zwrotne.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry