Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Działania prowadzone w ramach Programu Inteligentny Rozwój będą uzupełniane przez Program dla Polski Wschodniej oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Będą one realizowały działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw (poprzez inwestycje, rozwój kadr i kompetencji), a także wzmacniały regionalne inteligentne specjalizacje.

W przyszłości większy nacisk położony zostanie na finansowanie projektów w formule instrumentów zwrotnych. Możliwe będzie również łączenie w ramach jednego przedsięwzięcia wsparcia dotacyjnego i zwrotnego.

Spośród wielu planowanych instrumentów wsparcia kierowanych do przedsiębiorców można wymienić m.in.:

  • tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
  • wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych, technologii, praw do własności intelektualnej,
  • wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego na innowacje poprzez rozwój instrumentów finansowych,
  • wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu.

- Unijne wsparcie na rzecz podnoszenia konkurencyjności MŚP będzie realizowane w większości na poziomie regionalnym, ze względu na lepsze dopasowanie wsparcia do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw wynikających z inteligentnej specjalizacji oraz regionalnych potencjałów – podkreślała szefowa resortu rozwoju regionalnego.

Konferencję "Finansowanie rozwoju małych i średnich firm" zorganizował Fundusz Górnośląski 24 czerwca 2013 r. w Katowicach.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png