Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Działania prowadzone w ramach Programu Inteligentny Rozwój będą uzupełniane przez Program dla Polski Wschodniej oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Będą one realizowały działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw (poprzez inwestycje, rozwój kadr i kompetencji), a także wzmacniały regionalne inteligentne specjalizacje.

W przyszłości większy nacisk położony zostanie na finansowanie projektów w formule instrumentów zwrotnych. Możliwe będzie również łączenie w ramach jednego przedsięwzięcia wsparcia dotacyjnego i zwrotnego.

Spośród wielu planowanych instrumentów wsparcia kierowanych do przedsiębiorców można wymienić m.in.:

  • tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
  • wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych, technologii, praw do własności intelektualnej,
  • wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego na innowacje poprzez rozwój instrumentów finansowych,
  • wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu.

- Unijne wsparcie na rzecz podnoszenia konkurencyjności MŚP będzie realizowane w większości na poziomie regionalnym, ze względu na lepsze dopasowanie wsparcia do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw wynikających z inteligentnej specjalizacji oraz regionalnych potencjałów – podkreślała szefowa resortu rozwoju regionalnego.

Konferencję "Finansowanie rozwoju małych i średnich firm" zorganizował Fundusz Górnośląski 24 czerwca 2013 r. w Katowicach.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Przewiń do góry