Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »


Warunki

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 • Wartość pożyczki: do 60 tys. zł,
 • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,75% w skali roku),
 • Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),
 • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,
 • Wypłata środków po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (pożyczka uzupełniająca), w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy:

 • Wartość pożyczki: do 20 tys. zł,
 • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,75% w skali roku),
 • Miesięczne spłaty w terminach wynikających z harmonogramu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • Udzielana po pierwszym roku działalności podjętej przez pożyczkobiorcę,
 • Rozliczenie pożyczki na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy,
 • Możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału, jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis.

Zabezpieczenie pożyczki
Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od wyników oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, przyznanie pożyczki będzie mogło być uzależnione od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty.

Warunkiem uzyskania pożyczki będzie m.in. złożenie wniosku o pożyczkę wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.

Najczęściej zadawane pytania:

1) Czy absolwent musi być zarejestrowany jako bezrobotny, by uzyskać pożyczkę?
Absolwenci szkół i uczelni, w przypadku których okres od uzyskania dyplomu do złożenia wniosku o pożyczkę nie przekracza 48 miesięcy - nie muszą być zarejestrowani w urzędzie pracy. Wystarczy oświadczenie o niewykonywaniu pracy zarobkowej oraz dyplom.

2) Jakie koszty poza odsetkami należy ponieść w związku z uzyskaniem pożyczki?
Nie ma żadnych dodatkowych kosztów, czy też prowizji od pożyczki, w związku z czym pożyczkobiorca będzie spłacał jedynie kapitał i odsetki od przyznanego wsparcia.

3) Czy o pożyczkę może ubiegać się kilka osób (np. trzy) na założenie tej samej firmy?
O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby zamierzające prowadzić wspólną działalność gospodarczą. Każda z tych osób składa wniosek indywidualnie, przez co wsparcie finansowe dla danej działalności wzrasta, tj. jeśli o pożyczkę wystąpią trzy osoby zakładające wspólnie działalność gospodarczą i każda z nich złoży wniosek o przyznanie pożyczki w wysokości 60 tys. zł, to łączna kwota wsparcia dla tej działalności wyniesie 180 tys. zł.

4) Jakie branże są preferowane w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej?
Nie ma żadnych preferencji ani ograniczeń, co do branż, w ramach których pożyczkobiorcy założą działalność gospodarczą.

5) Czy osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło jest traktowana jako osoba bezrobotna?
Nie. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło nie są osobami bezrobotnymi, ponieważ wykonują pracę zarobkową. Tym samym osoby takie nie będą mogły ubiegać się o pożyczkę.

6) Pierwszy etap Programu obejmuje woj. małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie - czy absolwent uczelni spoza tych trzech województw również będzie mógł otrzymać pożyczkę?
Decydującym przy przyznaniu pożyczki będzie nie miejsce zakończenia edukacji czy zamieszkania, ale miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast już w przyszłym roku Program obejmie również pozostałe województwa.

7) Czy umorzenie pożyczki uzupełniającej po roku utrzymania stanowiska pracy przysługuje w każdym przypadku?
Aby uzyskać umorzenie spłaty kapitału pożyczki uzupełniającej niezbędne jest utrzymanie przez rok stanowiska utworzonego dla osoby bezrobotnej skierowanej przez powiatowy urząd pracy.

Źródło: BGK

Przewiń do góry