Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


Warunki

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 • Wartość pożyczki: do 60 tys. zł,
 • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,75% w skali roku),
 • Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),
 • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,
 • Wypłata środków po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (pożyczka uzupełniająca), w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy:

 • Wartość pożyczki: do 20 tys. zł,
 • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,75% w skali roku),
 • Miesięczne spłaty w terminach wynikających z harmonogramu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • Udzielana po pierwszym roku działalności podjętej przez pożyczkobiorcę,
 • Rozliczenie pożyczki na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy,
 • Możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału, jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis.

Zabezpieczenie pożyczki
Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od wyników oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, przyznanie pożyczki będzie mogło być uzależnione od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty.

Warunkiem uzyskania pożyczki będzie m.in. złożenie wniosku o pożyczkę wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.

Najczęściej zadawane pytania:

1) Czy absolwent musi być zarejestrowany jako bezrobotny, by uzyskać pożyczkę?
Absolwenci szkół i uczelni, w przypadku których okres od uzyskania dyplomu do złożenia wniosku o pożyczkę nie przekracza 48 miesięcy - nie muszą być zarejestrowani w urzędzie pracy. Wystarczy oświadczenie o niewykonywaniu pracy zarobkowej oraz dyplom.

2) Jakie koszty poza odsetkami należy ponieść w związku z uzyskaniem pożyczki?
Nie ma żadnych dodatkowych kosztów, czy też prowizji od pożyczki, w związku z czym pożyczkobiorca będzie spłacał jedynie kapitał i odsetki od przyznanego wsparcia.

3) Czy o pożyczkę może ubiegać się kilka osób (np. trzy) na założenie tej samej firmy?
O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby zamierzające prowadzić wspólną działalność gospodarczą. Każda z tych osób składa wniosek indywidualnie, przez co wsparcie finansowe dla danej działalności wzrasta, tj. jeśli o pożyczkę wystąpią trzy osoby zakładające wspólnie działalność gospodarczą i każda z nich złoży wniosek o przyznanie pożyczki w wysokości 60 tys. zł, to łączna kwota wsparcia dla tej działalności wyniesie 180 tys. zł.

4) Jakie branże są preferowane w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej?
Nie ma żadnych preferencji ani ograniczeń, co do branż, w ramach których pożyczkobiorcy założą działalność gospodarczą.

5) Czy osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło jest traktowana jako osoba bezrobotna?
Nie. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło nie są osobami bezrobotnymi, ponieważ wykonują pracę zarobkową. Tym samym osoby takie nie będą mogły ubiegać się o pożyczkę.

6) Pierwszy etap Programu obejmuje woj. małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie - czy absolwent uczelni spoza tych trzech województw również będzie mógł otrzymać pożyczkę?
Decydującym przy przyznaniu pożyczki będzie nie miejsce zakończenia edukacji czy zamieszkania, ale miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast już w przyszłym roku Program obejmie również pozostałe województwa.

7) Czy umorzenie pożyczki uzupełniającej po roku utrzymania stanowiska pracy przysługuje w każdym przypadku?
Aby uzyskać umorzenie spłaty kapitału pożyczki uzupełniającej niezbędne jest utrzymanie przez rok stanowiska utworzonego dla osoby bezrobotnej skierowanej przez powiatowy urząd pracy.

Źródło: BGK

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png