Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

KIG recenzuje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Zdaniem KIG środki na promowanie przedsiębiorczości, ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, są zbyt małe. Kwota 221 mln euro powinna być podwojona.

W ramach celu 1 (CT1) za niezwykle istotną KIG uznaje pierwszą oś priorytetowa – od pomysłu do rynku, która powinna dysponować największymi środkami. Z kolei w ramach II osi priorytetowej Izba uważa za zasadne skoncentrowanie środków na badaniach stosowanych i pracach rozwojowych.

Eksperci z KIG zwracają również uwagę na konieczność zwiększenia obostrzeń dotyczących inwestycji infrastrukturalnych ośrodków naukowych, które nadmiernie koncentrują się na takich przedsięwzięciach. Zamiast tego należałoby raczej zwiększyć prywatne nakłady na B+R. Postulują, aby w ramach priorytetu 3.2. 4, który ma umożliwić finansowanie projektów badawczych, skierować środki do przedsiębiorstw a nie tylko do konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Dodatkowym wsparciem byłoby wygospodarowanie środków przeznaczonych na finansowanie prac magisterskich, które mogą być wykorzystane w gospodarce.

Więcej informacji

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png