Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

- Prace dotyczące przyszłej perspektywy przyspieszają. Uwagi do aktualnego projektu Umowy Partnerstwa zgłosiły ministerstwa i regiony. W najbliższych dniach przekażemy Komisji, do nieformalnego zaopiniowana, projekt uwzględniający te uwagi. Jeszcze w lipcu rozpoczną się konsultacje społeczne tego dokumentu. Równolegle przygotowywane są projekty programów operacyjnych, które w grudniu planujemy przekazać do zatwierdzenia Radzie Ministrów – poinformował wiceminister Niezgoda.

Stan przygotowań do nowego rozdania unijnych funduszy z perspektywy Komisji Europejskiej przedstawiła Charlina Vitcheva. – Liczymy, że Parlament Europejski przyjmie pakiet legislacyjny dla polityki spójności w październiku. Prezydencja litewska jest zdeterminowana by zakończyć trilogi [negocjacje pomiędzy Komisją, Radą i Parlamentem – przyp. aut.] we wrześniu. W listopadzie można będzie już złożyć ostateczny projekt Umowy Partnerstwa – powiedziała.

Równolegle do prac nad nową perspektywą, trwa wdrażanie funduszy unijnych na lata 2007-2013. Członkowie komitetu zapoznali się z postępem w tym obszarze. - Rozdysponowaliśmy 87 proc. alokacji, a Komisja Europejska wypłaciła już blisko 40 z 67,9 mld euro przeznaczonych dla naszego kraju. Beneficjenci realizują ponad 86 tys. projektów – poinformował wiceminister Niezgoda. Wartość dofinansowania UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła 153,1 mld zł, co odpowiada 54 proc. przyznanych nam środków. Przedstawione zostały również efekty rzeczowe wdrażania Funduszy Europejskich (więcej na ten temat w zakładce wykorzystanie funduszy).

- Cieszymy się, że fundusze unijne przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Zmiany są widoczne. Ważne jest, by do końca roku zakontraktować wszystkie środki i uniknąć nakładania się obu perspektyw. Jestem pewna, że Polska sobie poradzi – podsumowała Charlina Vitcheva.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png