Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

- Prace dotyczące przyszłej perspektywy przyspieszają. Uwagi do aktualnego projektu Umowy Partnerstwa zgłosiły ministerstwa i regiony. W najbliższych dniach przekażemy Komisji, do nieformalnego zaopiniowana, projekt uwzględniający te uwagi. Jeszcze w lipcu rozpoczną się konsultacje społeczne tego dokumentu. Równolegle przygotowywane są projekty programów operacyjnych, które w grudniu planujemy przekazać do zatwierdzenia Radzie Ministrów – poinformował wiceminister Niezgoda.

Stan przygotowań do nowego rozdania unijnych funduszy z perspektywy Komisji Europejskiej przedstawiła Charlina Vitcheva. – Liczymy, że Parlament Europejski przyjmie pakiet legislacyjny dla polityki spójności w październiku. Prezydencja litewska jest zdeterminowana by zakończyć trilogi [negocjacje pomiędzy Komisją, Radą i Parlamentem – przyp. aut.] we wrześniu. W listopadzie można będzie już złożyć ostateczny projekt Umowy Partnerstwa – powiedziała.

Równolegle do prac nad nową perspektywą, trwa wdrażanie funduszy unijnych na lata 2007-2013. Członkowie komitetu zapoznali się z postępem w tym obszarze. - Rozdysponowaliśmy 87 proc. alokacji, a Komisja Europejska wypłaciła już blisko 40 z 67,9 mld euro przeznaczonych dla naszego kraju. Beneficjenci realizują ponad 86 tys. projektów – poinformował wiceminister Niezgoda. Wartość dofinansowania UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła 153,1 mld zł, co odpowiada 54 proc. przyznanych nam środków. Przedstawione zostały również efekty rzeczowe wdrażania Funduszy Europejskich (więcej na ten temat w zakładce wykorzystanie funduszy).

- Cieszymy się, że fundusze unijne przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Zmiany są widoczne. Ważne jest, by do końca roku zakontraktować wszystkie środki i uniknąć nakładania się obu perspektyw. Jestem pewna, że Polska sobie poradzi – podsumowała Charlina Vitcheva.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry