Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Zaprezentowane w dokumencie obszary wsparcia wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. oraz m.in. opracowane lub będące w trakcie opracowania najważniejsze unijne i  krajowe dokumenty dla nowej perspektywy budżetowej 2014-2020.

Zapraszamy do udziału w tych konsultacjach m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców województwa opolskiego.

Projekt Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja 1) oraz formularz do zgłaszania uwag w ramach konsultacji dostępne są na stronie:

http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=6879

Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 24 lipca do 27 sierpnia 2013 r. Wypełniony formularz można przesłać:

  • elektronicznie na adres:    rpowo2014@opolskie.pl
  • listownie na:

    Departament Koordynacji Programów Operacyjnych,
    Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
    ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

W tytule e-maila lub na korespondencji listownej należy wpisać: KONSULTACJE SPOŁECZNE RPO WO 2014-2020

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry