Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zaprezentowane w dokumencie obszary wsparcia wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. oraz m.in. opracowane lub będące w trakcie opracowania najważniejsze unijne i  krajowe dokumenty dla nowej perspektywy budżetowej 2014-2020.

Zapraszamy do udziału w tych konsultacjach m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców województwa opolskiego.

Projekt Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja 1) oraz formularz do zgłaszania uwag w ramach konsultacji dostępne są na stronie:

http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=6879

Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 24 lipca do 27 sierpnia 2013 r. Wypełniony formularz można przesłać:

  • elektronicznie na adres:    rpowo2014@opolskie.pl
  • listownie na:

    Departament Koordynacji Programów Operacyjnych,
    Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
    ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

W tytule e-maila lub na korespondencji listownej należy wpisać: KONSULTACJE SPOŁECZNE RPO WO 2014-2020

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png