Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Poszczególne panele sympozjum poświęcone zatem będą m.in. relacjom pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym oraz ich roli w stymulowaniu innowacyjności, zachęcaniu prywatnych przedsiębiorstw do inwestowania w badania i rozwój, szczególnie w fazie początkowej opracowywania nowych technologii, a także dostępie do źródeł finansowania działalności innowacyjnej w warunkach wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Wykładom znakomitych wykładowców z Polski i zagranicy towarzyszyć będą również warsztaty tematyczne związane ze skutecznym stosowaniem narzędzi komercjalizacji innowacji oraz związanej z nią nieodłącznie własnością przemysłową.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele krajowego i międzynarodowego świata nauki, biznesu, instytucji proinnowacyjnych oraz jednostek samorządowych. Sympozjum daje przedsiębiorcom możliwość poszerzenia wiedzy na temat zarządzania innowacyjnością, finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, roli własności przemysłowej w biznesie i sposobów włączania własności przemysłowej do strategii rozwoju firmy.

Udział w sympozjum jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://www.uprp.pl/o-wydarzeniu/Menu09,764,27,index,pl/

Sympozjum współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png