Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Poszczególne panele sympozjum poświęcone zatem będą m.in. relacjom pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym oraz ich roli w stymulowaniu innowacyjności, zachęcaniu prywatnych przedsiębiorstw do inwestowania w badania i rozwój, szczególnie w fazie początkowej opracowywania nowych technologii, a także dostępie do źródeł finansowania działalności innowacyjnej w warunkach wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Wykładom znakomitych wykładowców z Polski i zagranicy towarzyszyć będą również warsztaty tematyczne związane ze skutecznym stosowaniem narzędzi komercjalizacji innowacji oraz związanej z nią nieodłącznie własnością przemysłową.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele krajowego i międzynarodowego świata nauki, biznesu, instytucji proinnowacyjnych oraz jednostek samorządowych. Sympozjum daje przedsiębiorcom możliwość poszerzenia wiedzy na temat zarządzania innowacyjnością, finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, roli własności przemysłowej w biznesie i sposobów włączania własności przemysłowej do strategii rozwoju firmy.

Udział w sympozjum jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://www.uprp.pl/o-wydarzeniu/Menu09,764,27,index,pl/

Sympozjum współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry