Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Wnioski należy składać od 21 sierpnia do 16 września 2013 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

I. O wsparcie na realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem” może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:

  •     działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
  •     posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz
  •     posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
  •    zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz
  •     posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu oraz
  •     w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 10 usług doradczych z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym co najmniej 5 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw oraz
  •     w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 3 usługi szkoleniowe dot. zarządzania mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, lub dot.  wdrażania technologii informacyjnych oraz
  •     spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej;
  •     zobowiąże się:

     - że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
    - do wykorzystania w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
    - do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.

Więcej informacji

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry