Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz dobra publicznego oraz niedziałające dla osiągnięcia zysku, w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, przedszkola publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego mające siedziby na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie mogą brać udział również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną, działającym na rzecz dobra publicznego.

Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!" wynosi od 3 do 10 tys zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia  związanego z realizowanym projektem (do 10% kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny organizatora projektu w wysokości 10% dofinansowania.

Projekty można zgłaszać w 2 ścieżkach: I - grupa docelowa: dzieci w wieku 2-5 lat mieszkające na wsiach i w miejscowościach do 20 tys mieszkańców, uczestniczące w edukacji przedszkolnej oraz ścieżka II - dzieci w wieku 2-4 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.

„Przy ocenie wniosków uwzględniane są kryteria takie jak: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo - czyli wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami przy realizacji projektu oraz zaangażowanie rodziców" - mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2013 roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2014 roku.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie www Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego: www.fundacja-steczkowskiego.pl

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry