Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz dobra publicznego oraz niedziałające dla osiągnięcia zysku, w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, przedszkola publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego mające siedziby na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie mogą brać udział również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną, działającym na rzecz dobra publicznego.

Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!" wynosi od 3 do 10 tys zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia  związanego z realizowanym projektem (do 10% kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny organizatora projektu w wysokości 10% dofinansowania.

Projekty można zgłaszać w 2 ścieżkach: I - grupa docelowa: dzieci w wieku 2-5 lat mieszkające na wsiach i w miejscowościach do 20 tys mieszkańców, uczestniczące w edukacji przedszkolnej oraz ścieżka II - dzieci w wieku 2-4 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.

„Przy ocenie wniosków uwzględniane są kryteria takie jak: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo - czyli wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami przy realizacji projektu oraz zaangażowanie rodziców" - mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2013 roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2014 roku.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie www Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego: www.fundacja-steczkowskiego.pl

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png