Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Premier zaproponował, żeby zobowiązania finansowe związane z wdrażaniem projektów unijnych, można było wyłączyć spod rygorów art. 243 ustawy o finansach publicznych, ale pod warunkiem, że udział dofinansowania dla takiej inwestycji będzie nie mniejszy niż 60 proc. Wyłączenie to będzie działać bezterminowo, dla zobowiązań zaciąganych już w roku 2013. Zmiany będą więc dotyczyć przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych na lata 2007-2013 (częściowo) oraz 2014-2020.

Propozycja premiera to wyjście naprzeciw oczekiwaniom samorządów, które obawiają się, że przewidziane na 2014 r. nowe reguły dotyczące ich finansów, zbyt ostro ograniczą możliwość skorzystania z funduszy unijnych. Chodzi o to, że niektóre z nich miałyby ograniczoną możliwość zaciągania zobowiązań, które są częstym źródłem finansowania projektów. - Wiązać się to może oczywiście z pewnym ryzykiem dla sektora finansów publicznych, jednak biorąc pod uwagę fakt, że w przeważającej liczbie samorządowcy dają pozytywny przykład, jak racjonalnie gospodarować finansami, jesteśmy gotowi ponieść to ryzyko – powiedział premier.

Na konieczność zadbania o to, by samorządy miały środki na inwestowanie unijnych pieniędzy wielokrotnie zwracała uwagę minister Elżbieta Bieńkowska.  - Zapewnienie przez nie wkładu własnego jest warunkiem do pełnego wykorzystania środków UE – podkreślała w wywiadzie opublikowanym w tygodniku „Wspólnota” w maju 2013 r. Ponadto, mocnym akcentem w dyskusji o konieczności zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie obsługi zadłużenia przez samorządy był przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego raport pn. „Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych”.

Samorządy są największym beneficjentem Funduszy Europejskich. Realizują przedsięwzięcia o największej łącznej wartości dofinansowania unijnego. Jest to ponad 30 proc. wszystkich funduszy UE zainwestowanych w Polsce od 2007 roku. Zapowiedziane przez premiera ułatwienia pozwolą utrzymać wysoki poziom inwestycji samorządowych.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png