Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Premier zaproponował, żeby zobowiązania finansowe związane z wdrażaniem projektów unijnych, można było wyłączyć spod rygorów art. 243 ustawy o finansach publicznych, ale pod warunkiem, że udział dofinansowania dla takiej inwestycji będzie nie mniejszy niż 60 proc. Wyłączenie to będzie działać bezterminowo, dla zobowiązań zaciąganych już w roku 2013. Zmiany będą więc dotyczyć przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych na lata 2007-2013 (częściowo) oraz 2014-2020.

Propozycja premiera to wyjście naprzeciw oczekiwaniom samorządów, które obawiają się, że przewidziane na 2014 r. nowe reguły dotyczące ich finansów, zbyt ostro ograniczą możliwość skorzystania z funduszy unijnych. Chodzi o to, że niektóre z nich miałyby ograniczoną możliwość zaciągania zobowiązań, które są częstym źródłem finansowania projektów. - Wiązać się to może oczywiście z pewnym ryzykiem dla sektora finansów publicznych, jednak biorąc pod uwagę fakt, że w przeważającej liczbie samorządowcy dają pozytywny przykład, jak racjonalnie gospodarować finansami, jesteśmy gotowi ponieść to ryzyko – powiedział premier.

Na konieczność zadbania o to, by samorządy miały środki na inwestowanie unijnych pieniędzy wielokrotnie zwracała uwagę minister Elżbieta Bieńkowska.  - Zapewnienie przez nie wkładu własnego jest warunkiem do pełnego wykorzystania środków UE – podkreślała w wywiadzie opublikowanym w tygodniku „Wspólnota” w maju 2013 r. Ponadto, mocnym akcentem w dyskusji o konieczności zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie obsługi zadłużenia przez samorządy był przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego raport pn. „Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych”.

Samorządy są największym beneficjentem Funduszy Europejskich. Realizują przedsięwzięcia o największej łącznej wartości dofinansowania unijnego. Jest to ponad 30 proc. wszystkich funduszy UE zainwestowanych w Polsce od 2007 roku. Zapowiedziane przez premiera ułatwienia pozwolą utrzymać wysoki poziom inwestycji samorządowych.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry