Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Kto może składać wnioski:

  • MSP;
  • grupy, zrzeszenia przedsiębiorstw sektora MSP.

Na co można otrzymać dofinansowanie:     

1) Realizacja nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:

  •         inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
- dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

  •         nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

2) W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z:

- wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych,
- zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
- utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów.

Zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:
04 – Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT
w ośrodkach badawczych).

W ramach kategorii interwencji 04 dopuszcza się do realizacji projekty polegające wyłącznie na zakupie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej informacji

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry