Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Kto może składać wnioski:

  • MSP;
  • grupy, zrzeszenia przedsiębiorstw sektora MSP.

Na co można otrzymać dofinansowanie:     

1) Realizacja nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:

  •         inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
- dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

  •         nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

2) W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z:

- wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych,
- zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
- utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów.

Zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:
04 – Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT
w ośrodkach badawczych).

W ramach kategorii interwencji 04 dopuszcza się do realizacji projekty polegające wyłącznie na zakupie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej informacji

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png