Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór konkursowy w ramach programu  5.4 Efektywne wykorzystanie energii - część 1 - Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.

Informacja o naborze

Ogłoszono też  ostatni w tym roku 12 nabór konkursowy w ramach programu  5.4 Efektywne wykorzystanie energii – część 2 - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Informacja o naborze

Po raz pierwszy aplikacja o środki NFOŚiGW będzie odbywała się z wykorzystaniem „Generatora Wniosków o Dofinansowanie”. Jest to system umożliwiający wypełnienie i złożenie kompletnego wniosku w wersji elektronicznej. GWD jako aplikacja jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png