Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Ostatni konkurs 1.4 PO IG – 200 mln PLN na badania

Jeszcze w 2013 roku NCBiR ogłosi ostatni już nabór w ramach konkursu 1.4 PO IG wspierającego projekty badawczo-rozwojowe o charakterze celowym. Nabór zostanie przeprowadzony w IV kwartale tego roku i planowany jest udział firm dużych. Działanie to cieszyło się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, ponieważ pozwalało na sfinansowanie rzeczywistych kosztów opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych, w tym kosztów wynagrodzeń, współpracy z podwykonawcami, materiałów i innych elementów wykorzystywanych do badań, użytkowania sprzętu i koszty ogólne. Również w naturalny sposób stymulowało ono rozwijanie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki.

Środki krajowe – nowe źródło wsparcia dla przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skupia w swoich strukturach różne formy i kierunki wspierania innowacyjnych inicjatyw rozwojowych podejmowanych w gospodarce. Odnosi się to zarówno do samodzielnych przedsięwzięć przedsiębiorców, jak i wspólnych z sektorem nauki inicjatyw. Wśród źródeł, z jakich jeszcze mogą w najbliższych miesiącach skorzystać przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe, wskazać należy na następujące:

  • Program GEKON – oferujący wsparcia w fazie badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej (w skali przemysłowej) dla projektów odnoszących do przygotowania, opracowania, przetestowania i zastosowania w praktyce gospodarczej innowacyjnych rozwiązań produktowych i technologicznych o charakterze pro-ekologicznym (nabór: XII 2013)
  • Program Badań Stosowanych – oferujący wsparcie dla prowadzenia badań stosowanych w różnych dziedzinach nauki i branżach przemysłu (nabór: XII 2013-I 2014)
  • Programy sektorowe – INNOMED mający na celu sfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie medycyny , INNOLOT skupiony na innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu lotniczego (nabór: II-IV 2014) 
  • Program STRATEGMED – ukierunkowany na opracowanie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (nabór: III-IV 2014)

Nowa perspektywa – nowe wyzwania (badania, środowisko)

Lata 2014-2020 będą ostatnim okresem tak intensywnego wspierania polskiej gospodarki. Będzie to również okres znaczącego rozwoju polskiej nauki, w tym wzrostu jej znaczenia w skali Europy i świata. Duży nacisk położony zostanie na kwestie środowiskowe, w tym możliwość spełnienia przez Polskę i polską gospodarkę zobowiązań w tym zakresie. W szczególności odnosi się to do efektywności energetycznej ale także do wzrostu udziału energetyki rozproszonej, w tym energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju.

Nadchodząca perspektywa to również intensywne wsparcie powiązań sektora nauki z biznesem. Dofinansowaniem objęte zostaną przede wszystkim projekty badawczo-rozwojowe, w wyniku których powstaną nowe technologie i nowe konkurencyjne produkty, bądź dzięki którym wzrośnie nasza konkurencyjność w Europie. Dodatkowo wsparcie skierowane będzie dla przedsiębiorców, których jednym z priorytetów jest zaplecze badawczo-rozwojowe, stąd kontynuacja udzielania dofinansowania na tworzenie lub rozbudowę działów B+R.

W ramach programów regionalnych udzielane będzie wsparcie dla firm (zwłaszcza zaliczanych do sektora MŚP), dążących do podniesienia swojej konkurencyjności poprzez przeprowadzenie inwestycji w zaplecze produkcyjne. Szczególny nacisk położony zostanie na innowacyjność. Nowością będzie oferowanie przez regiony obok klasycznych dotacji, pomocy przybierającej formę zwrotną.

O wsparcie na planowane przedsięwzięcia w skali europejskiej będzie można ubiegać się w ramach Programu Horyzon 2020, również program LIFE+ pozwoli na dofinansowanie działań kreujących korzystne dla środowiska zachowania i postawy czy towarzyszących pro-ekologicznym innowacjom.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

 

Przewiń do góry