Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Na początku 2013 roku, kiedy największe zagrożenie rozpadu strefy euro było już za nami, musieliśmy oszacować jak szybko firmy zdecydują się na podtrzymanie i rozwinięcie swojej działalności. Uznaliśmy, że firmy potrzebują dodatkowego wsparcia. Bo to właśnie mikro, mali i średni przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy. Dziś możemy ogłosić ogromny sukces - powiedział na konferencji premier Jacek Rostowski.

Do końca września 2013 roku BGK udzielił gwarancji 20 tysiącom przedsiębiorców (ok. 22 tys. transakcji), na kwotę ok. 4,2 mld złotych, co przełożyło się na kredyty obrotowe o szacunkowej wartości 7,2 mld złotych. Średnia wartość gwarancji wyniosła 192 tys. zł, a średnia wartość kredytu zabezpieczona gwarancją de minimis to ok. 331 tys. zł. Widoczny jest trend, że najwięcej przedsiębiorców skorzystało z gwarancji de minimis w regionach rozwiniętych gospodarczo tj. w woj. mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim.

Najliczniejszą grupą przedsiębiorców z sektora MŚP (według liczby udzielonych gwarancji), która skorzystała z gwarancji de minimis są mikroprzedsiębiorcy (71%). Z kolei mali przedsiębiorcy zaciągają relatywnie wyższe kredyty obrotowe - w konsekwencji ich udział w wartości przyznanych gwarancjach de minimis stanowi 41%. W strukturze udzielonych gwarancji de minimis według PKD kluczową role odgrywają branże związane z handlem (41%), budownictwem (20%) oraz przetwórstwem (18%).

- Stabilność polskiej gospodarki podczas kryzysu w dużej mierze wynikała z odporności naszych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Program gwarancji de minimis zapewnił tym przedsiębiorstwom dodatkowy dostęp do płynności finansowej w tych trudnych czasach. Możemy obecnie powiedzieć, że jest to najskuteczniejszy program wsparcia MŚP w Unii Europejskiej. - mówił premier Rostowski podczas konferencji prasowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego w okresie sierpień - wrzesień 2013 przeprowadził wstępne badanie efektów programu gwarancji de minimis. Ankiety były wypełniane przez przedsiębiorców, którzy skorzystali z kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis. Wyniki badania wyraźnie potwierdzają, że głównym problemem związanym z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego przez mikro-, małe i średnie firmy jest właśnie brak zabezpieczenia kredytu.

Badani przedsiębiorcy oceniają program jako dobrze dopasowany do ich potrzeb i oczekiwań. Maksymalny okres gwarancji uznało za odpowiedni dla potrzeb firmy 83% respondentów, a maksymalna kwota gwarancji zaspokaja potrzeby 77% z nich. W ocenie większości ankietowanych procedura gwarancji de minimis nie zwiększa biurokracji - jest jasna i nieskomplikowana.

31% z badanych firm ocenia, że nie otrzymałaby potrzebnego kredytu, gdyby nie zabezpieczenie w postaci gwarancji de minimis. W wyniku uzyskania finansowania zewnętrznego w postaci kredytu z gwarancją de minimis, większości przedsiębiorstw (90%) udało się uzyskać zakładany w programie PLD cel - ustabilizowanie sytuacji finansowej firmy. Aż 88% firm, w wyniku kredytu z gwarancją, utrzymało lub poprawiło swoją pozycję rynkową, a 83% - utrzymało zatrudnienie (w tym ograniczyło zwolnienia). 1/3 badanych przedsiębiorców zanotowała wzrost zatrudnienia w firmie od momentu pozyskania kredytu z gwarancją de minimis. Ponad połowa firm poprawiła swoją płynność finansową na tyle, by móc poczynić nowe inwestycje.

- Pobudzanie rozwoju gospodarczego przez wspieranie przedsiębiorczości to jedno z kluczowych działań Banku Gospodarstwa Krajowego jako polskiego banku rozwoju. Jak pokazało wstępne badanie, gwarancje de minimis na kredyty obrotowe idealnie trafiły w potrzeby przedsiębiorców. Dlatego dzisiaj zapowiadamy rozszerzenie gwarancji na kredyty inwestycyjne, które będą dostępne dla przedsiębiorców od początku 2014 roku - powiedział Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu BGK.

Średnio 40% z przedsiębiorców, którzy nie zaobserwowali jeszcze pozytywnych efektów gwarancji de minimis, spodziewa się ich w najbliższej przyszłości, w tym przede wszystkim:

    utrzymania zatrudnienia i/lub ograniczenia zwolnień - 60%,
    utrzymania lub poprawienia swojej pozycji rynkowej - 50%,
    ustabilizowania się sytuacji finansowej firmy - 49%,
    poprawienia płynności finansowej na tyle, by móc inwestować - 41%.


Więcej o gwarancji de minimis, lista banków uczestniczących w programie oraz wszelkie informacje, kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać na stronie www.deminimis.gov.pl

Źródło: fundusze-europejskie.pl
 

Przewiń do góry