Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Jeszcze przez kilkanaście dni strona rządowa będzie zbierać uwagi od przedstawicieli świata nauki, administracji, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, dotyczące programów operacyjnych.

 – Na obecnym etapie jeszcze nie widać wielkiego pola konfliktu, niezrozumienia założeń programów czy chęci ich zupełnej zmiany. Uwagi na razie dotyczą zazwyczaj wdrażania, a nie samej treści programów, czyli tego w co będziemy inwestować – mówi Agencji Informacyjnej Newseria wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski. – Traktujemy konsultacje społeczne bardzo rzetelnie. Napływające opinie będą rzeczywiście wpływały także na kształt programu.

Konsultacje zakończą się publikacją raportu, w którym zostaną przedstawione uwagi partnerów społeczno-gospodarczych.

Zgodnie z propozycjami resortu rozwoju regionalnego w nowej perspektywie finansowej będzie sześć krajowych programów operacyjnych (m.in. Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa), w tym jeden ponadregionalny (Polska Wschodnia). Mają one zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca tego roku.

 – Potem mamy jeszcze kolejny etap – formalnych negocjacji z Komisją Europejską. Dzisiaj negocjacje mają charakter roboczy. Być może tu będą jeszcze jakieś zmiany następowały – mówi Paweł Orłowski.

Ze względu na przedłużające się prace w Parlamencie Europejskim nad regulacjami na nową perspektywę, na razie nie można mówić o konkretnych budżetach programów.

 – Parlament Europejski nie przyjął jeszcze wszystkich regulacji. A kształt rozporządzeń będzie częściowo wpływał na programy – mówi Orłowski. – Na pewno jednak do końca roku poznamy przynajmniej tę podstawową, główną treść wydatkowania funduszy europejskich.

Według propozycji Rady Europejskiej, Polska otrzyma 72,9 mld euro na realizację polityki spójności w latach 2014-2020. Pieniądze te będą inwestowane m.in. w transport i infrastrukturę, badania i rozwój, przedsiębiorczość, cyfryzację kraju, a także aktywizację zawodową i tzw. włączenie społeczne.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry