Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Jeszcze przez kilkanaście dni strona rządowa będzie zbierać uwagi od przedstawicieli świata nauki, administracji, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, dotyczące programów operacyjnych.

 – Na obecnym etapie jeszcze nie widać wielkiego pola konfliktu, niezrozumienia założeń programów czy chęci ich zupełnej zmiany. Uwagi na razie dotyczą zazwyczaj wdrażania, a nie samej treści programów, czyli tego w co będziemy inwestować – mówi Agencji Informacyjnej Newseria wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski. – Traktujemy konsultacje społeczne bardzo rzetelnie. Napływające opinie będą rzeczywiście wpływały także na kształt programu.

Konsultacje zakończą się publikacją raportu, w którym zostaną przedstawione uwagi partnerów społeczno-gospodarczych.

Zgodnie z propozycjami resortu rozwoju regionalnego w nowej perspektywie finansowej będzie sześć krajowych programów operacyjnych (m.in. Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa), w tym jeden ponadregionalny (Polska Wschodnia). Mają one zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca tego roku.

 – Potem mamy jeszcze kolejny etap – formalnych negocjacji z Komisją Europejską. Dzisiaj negocjacje mają charakter roboczy. Być może tu będą jeszcze jakieś zmiany następowały – mówi Paweł Orłowski.

Ze względu na przedłużające się prace w Parlamencie Europejskim nad regulacjami na nową perspektywę, na razie nie można mówić o konkretnych budżetach programów.

 – Parlament Europejski nie przyjął jeszcze wszystkich regulacji. A kształt rozporządzeń będzie częściowo wpływał na programy – mówi Orłowski. – Na pewno jednak do końca roku poznamy przynajmniej tę podstawową, główną treść wydatkowania funduszy europejskich.

Według propozycji Rady Europejskiej, Polska otrzyma 72,9 mld euro na realizację polityki spójności w latach 2014-2020. Pieniądze te będą inwestowane m.in. w transport i infrastrukturę, badania i rozwój, przedsiębiorczość, cyfryzację kraju, a także aktywizację zawodową i tzw. włączenie społeczne.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png