Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

- Dobre przygotowanie w fazie przedwykonawczej projektu istotnie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych celów – mówi Małgorzata Kral, Business Developer z firmy Rocket Studio. - Nawet jeżeli tego typu przygotowanie i analiza nie zostały uwzględnione we wniosku unijnym to i tak warto ją przeprowadzić – dodaje.

Pożyteczne wskazówki, czyli jak w dobrym nastroju rozpocząć realizację projektu

Realizacja i nadzorowanie projektu finansowanego ze środków unijnych nie jest trudne, ale wymaga systematyczności i odpowiedniego planowania. O czym twardo stąpający po ziemi przedsiębiorcy powinni pamiętać na samym początku?

Warto zacząć od zweryfikowania swojego pomysłu zapisanego we wniosku z obecną sytuacją firmy i warunkami na rynku. Od momentu złożenia odpowiednich dokumentów do ogłoszenia listy przyznanych dofinansowań mija często pół roku. Dynamiczne zmiany gospodarcze, technologiczne, a nawet prawne i polityczne mogą mieć znaczny wpływ na przyszłe powodzenie inicjatywy.

- Weryfikacja jest szczególnie ważna przy pracy nad projektem innowacyjnych usług internetowych - zauważa Małgorzata Kral. - Podczas pracy nad kilkunastoma projektami unijnymi mieliśmy przypadek, gdy w ciągu kilku miesięcy, które dzieliło złożenie aplikacji od wyników konkursu, platforma która była pierwotnie projektowana nie odpowiadała obecnym potrzebom rynku oraz klienta. Konieczne było wprowadzenie pewnych korekt do projektu. - wyjaśnia specjalistka.

Sprawdzenie aktualnej sytuacji na rynku i jej ewentualnego wpływu na prowadzony projekt pozwoli na uniknięcie opóźnień czy zwiększenia kosztów realizacji. Oszczędzi to także wielu nerwów i ułatwi potencjalnemu wykonawcy pracę nad pomysłem.

Analiza kluczem do sukcesu

Parafrazując znane rosyjskie powiedzenie - kto nie planuje ten nie wygrywa. Zarówno w przypadku e-usługi jak i dedykowanego systemu niezbędne jest dokładne zastanowienie się jakie cele dany projekt ma realizować i jak chcemy to osiągnąć.

- Trzeby być ostrożnym. Niedostosowanie systemu informatycznego w firmie do jej procesów biznesowych może zamiast wielu korzyści przynieść nam problemy i chaos w firmie - ostrzega Małgorzata Kral.

Przy tworzeniu analizy warto wesprzeć się wiedzą firmy zewnętrznej. Atutem niezależnych biur jest obiektywne spojrzenie na sprawę i rzetelne, rynkowe podejście. Firma posiadająca odpowiednie kompetencje będzie w stanie wskazać najkorzystniejsze, a nie najpopularniejsze rozwiązanie.

Wykonawca wykonawcy nierówny

Kiedy zweryfikujemy już obecną sytuację na rynku z naszymi założeniami, a w trakcie analizy wyznaczymy i dostosujemy cele projektu do celów biznesowych firmy możemy przystąpić do poszukiwania wykonawcy. Duża konkurencja wśród firm wykonawczych powoduje, że ciężko jest przewidzieć, która sprawdzi się w tego typu przedsięwzięciu. Nigdy nie mamy gwarancji na to, czy nasz wybór będzie słuszny. Możemy jednak w dużym stopniu zminimalizować szansę wyboru złego wykonawcy przez ustalenie jasnych i realnych kryteriów jego wyboru.

- Nie chodzi tu tylko o cenę czy referencję  - podkreśla Małgorzata Kral. - Powinniśmy zastanowić się czego od naszego wykonawcy oczekujemy. Czy będzie to jedynie realizacja projektu według naszych wskazówek, czy może potrzebujemy kogoś, kto doradzi nam w zakresie najlepszych rozwiązań albo zapewni nam wsparcie w aspektach biznesowych czy marketingowych.

Oprócz tego warto rozważyć czy samodzielnie jesteśmy w stanie poprowadzić nasz projekt czy może warto zaangażować zewnętrznego project managera, który przejmie część obowiązków związanych z prowadzeniem projektu, weryfikacją prac wykonawcy, poprawnością harmonogramu, budżetem czy zakresem prac.

Kiedy wybierzemy już wykonawcę

Częstym błędem spotykanym przy pracach nad projektem finansowanym z unijnych dotacji jest niedostateczny podział odpowiedzialności i słaba komunikacja. Można temu łatwo zaradzić kompletując odpowiedni zespół projektowy.  Wystarczy wytypować po stronie beneficjenta i wykonawcy osoby, które będą współpracować i dzielić się odpowiedzialnością. I nieważne czy jesteśmy kilku czy kilkusetosobowym przesiębiorstwem - w każdym projekcie powinna być osoba, która podejmuje ostateczną decyzję (sponsor projektu), osoba, która kieruje zespołem IT (kierownik zespołu) i osoba, która koordynuje projekt z uwzględnieniem potrzeb zarówno klienta jak i wykonawcy oraz dba o sprawną komunikację w projekcie (kierownik projektu). W mniejszych projektach nie ma potrzeby szczegółowego rozdzielania kompetencji, istotne jest aby wiedzieć, kto odpowiada za jakie aspekty projektu. Taki manewr pozwoli na szybkie i proste zdiagnozowanie, na którym etapie znajduje się obecnie realizowany projekt i w przypadku opóźnień - ustalenie przyczyn problemów.

Równie istotną, choć bardzo często niedocenianą i pomijaną, kwestią są testy stworzonego rozwiązania lub e-usługi. Trzeba pamiętać, że dokładne przeprowadzenie tego etapu, czyli przetestowanie innowacyjnej usługi internetowej pozwoli uniknąć problemów, gdy zetkną się z nią pierwsi zewnętrzni użytkownicy. Pamiętajmy, że w zdecydowanej większości przypadków pierwszy kontakt użytkownika z nowym rozwiązaniem decyduje o tym, czy odniesie ono sukces.

Podobnie rzecz ma się z wdrożeniem wewnętrznych systemów dla firm. Wbrew powszechnym praktykom nie wystarczy jedynie kilkugodzinne przegranie systemu na serwery firmowe.

- Wdrożenie systemu wewnątrz firmy powinno obejmować także adaptację pracowników do nowego rozwiązania i ich przeszkolenie - radzi Małgorzata Kral. - Wielu wykonawców często o tym zapomina, a takie działanie może uchronić firmę przed spadkiem efektywności i negatywnym nastawieniem wśród pracowników. Tego typu niedopatrzenia mają swoje odbicie w zwiększeniu się kosztów inwestycji.

Podsumowanie

Obawy o powodzenie projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej można szybko rozwiać jeżeli zadbamy o odpowiednie przygotowanie przed realizacją projektu i będziemy monitorować przebieg i wdrażanie nowego systemu czy usługi internetowej. Pierwszym krokiem, których powinniśmy dokonać jest zweryfikowanie zapisanych we wniosku założeń z aktualną sytuacją firmy i rynku. Później warto zadbać o szczegółową analizę biznesową przedsięwzięcia i ustalenie kryteriów wyboru wykonawcy. Następnie pozostaje nam już tylko powołać odpowiedni zespół projektowy, który dokładnie przetestuje i wdroży inwestycję do firmy i jej otoczenia.

Maciej Biegajewski
m.biegajewski@rocketstudio.eu

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry