Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

W trakcie posiedzenia  Rada Nadzorcza NFOŚiGW ustaliła:

  • Celem nadrzędnym wprowadzonych zmian jest poprawa efektywności i skuteczności wydatkowania środków publicznych, bez preferowania jakichkolwiek  technologii.
  • Wdrożenie nowych  zasad programu (szczegółowo opisane na portalu NFOŚiGW), przyczyni się do zwiększenia redukcji CO2 o ok. 3 tys. ton rocznie.
  • Zdobyte doświadczenia i kontynuacja konsultacji pozwolą NFOŚiGW na efektywniejsze  wsparcie małych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
  • NFOŚiGW powinien kontynuować prace związane z ekologiczną optymalizacją kryteriów oceny, które mogą być wykorzystane w przyszłości do ustalania dofinansowania.
  • NFOŚiGW w porozumieniu z bankami zaangażowanymi we wdrażane instrumenty dopłat do kolektorów, będzie dokonywał dalszych analiz skutków zmiany. Dodatkowej analizie podlegać będzie możliwość i konsekwencje wcześniejszego zakończenia programu.

Tym samym Rada Nadzorcza NFOŚiGW podtrzymała stanowisko w sprawie przyjętych zmian programu, które obowiązywać będą od 1 października br.

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png