Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Przedsięwzięcia realizowane transgranicznie są ukierunkowane na poprawę współpracy gospodarczej, dialogu politycznego i międzykulturowego oraz zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym.  – Współpraca regionów ma duże znaczenie w unijnej polityce spójności. Powiązania powstałe w wyniku współpracy kilku szczebli i różnych partnerów: organizacji społecznych, instytucji naukowych czy przedsiębiorstw mogą być później wykorzystane również przy realizacji innych zadań – podkreśliła Iwona Wendel.

Następnie wiceminister omówiła dotychczasową współpracę województwa wielkopolskiego z Hesją. – Stanowi ona bardzo dobry przykład relacji, która zbliża obywateli Unii Europejskiej w większym wymiarze, niż czynią to umowy międzypaństwowe – zaznaczyła i przypomniała, że kluczowym elementem tego partnerstwa była pomoc, jakiej Hesja udzieliła Wielkopolsce przed i tuż po akcesji Polski do UE w zakresie szkoleń pracowników mających odpowiadać za wdrażanie Funduszy Europejskich w regionie. – Zdobyta wiedza na temat pozyskiwania funduszy i realizowania projektów z ich dofinansowaniem sprawiła, że Wielkopolska jest jednym z liderów w wykorzystaniu środków unijnych – podsumowała Iwona Wendel.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png