Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Przedsięwzięcia realizowane transgranicznie są ukierunkowane na poprawę współpracy gospodarczej, dialogu politycznego i międzykulturowego oraz zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym.  – Współpraca regionów ma duże znaczenie w unijnej polityce spójności. Powiązania powstałe w wyniku współpracy kilku szczebli i różnych partnerów: organizacji społecznych, instytucji naukowych czy przedsiębiorstw mogą być później wykorzystane również przy realizacji innych zadań – podkreśliła Iwona Wendel.

Następnie wiceminister omówiła dotychczasową współpracę województwa wielkopolskiego z Hesją. – Stanowi ona bardzo dobry przykład relacji, która zbliża obywateli Unii Europejskiej w większym wymiarze, niż czynią to umowy międzypaństwowe – zaznaczyła i przypomniała, że kluczowym elementem tego partnerstwa była pomoc, jakiej Hesja udzieliła Wielkopolsce przed i tuż po akcesji Polski do UE w zakresie szkoleń pracowników mających odpowiadać za wdrażanie Funduszy Europejskich w regionie. – Zdobyta wiedza na temat pozyskiwania funduszy i realizowania projektów z ich dofinansowaniem sprawiła, że Wielkopolska jest jednym z liderów w wykorzystaniu środków unijnych – podsumowała Iwona Wendel.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry