Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  • Termin składania wniosków: 28.05.2012 r. – 12.06.2012 r.
  • Limit dostępnych środków: 400 000 zł
  • Beneficjenci: osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność, jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartość w zł 2 mln euro.
  • Miejsce składania wniosków: siedziba LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kujakowice Górne, ul. XXX-lecia 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej http://www.dolinastobrawy.pl/node/67

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png