Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

- Z programem wiążemy ogromne nadzieje. Tworząc go słuchaliśmy ekspertów, przedsiębiorców i środowiska naukowego. Wyciągnęliśmy także wnioski z doświadczeń obecnej perspektywy – powiedziała wiceminister. – Głównym celem PO IR będzie zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, mierzone wysokością nakładów na badania i rozwój. Najważniejszym założeniem programu jest to, aby realizacja innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych odbywała się we współpracy biznesu i nauki. PO IR ma umożliwić skuteczne przekształcanie pomysłów w innowacyjne produkty, usługi i technologie, do czego nawiązuje hasło przewodnie programu „wsparcie projektów od pomysłu do rynku” – podkreśliła.

W PO IR finansowany będzie cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez prace rozwojowe i demonstracyjne, aż po wdrożenie wyników badań w działalności gospodarczej oraz sprzedaż innowacyjnych produktów i usług. Z dostępnych funduszy skorzystają przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu, prowadzące lub wspierających prowadzenie działalności B+R. Duże możliwości wsparcia dostępne będą dla małych i średnich firm. Ta grupa przedsiębiorstw ma największe problemy w prowadzeniu działalności innowacyjnej. - Wsparcie dla dużych firm zostanie w latach 2014-2020 ograniczone wyłącznie do finansowania projektów badawczo-rozwojowych - poinformowała wiceminister.

W obecnym projekcie program został podzielony na pięć części, tzw. priorytetów, w ramach których inwestowane będą fundusze. Te priorytety to: wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (na tę część skierowano najwięcej środków - ok. 41 proc.), wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału naukowo-badawczego oraz pomoc techniczna.

- Dostępne fundusze zostaną skoncentrowane na tzw. inteligentnych specjalizacjach. Są to wybrane dziedziny nauki i gospodarki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów – powiedziała wiceminister Wendel. W sposób szczególny wspierane będą także tzw. krajowe klastry kluczowe, czyli najlepsze i najprężniej działające klastry w Polsce i na rynku międzynarodowym. Priorytetowo zostaną traktowane również tzw. ekoinnowacje, czyli innowacyjne technologie, które mają posłużyć poprawie stanu środowiska

Proponowana kwota na PO IR ze środków unijnych to 8,61 mld euro. - Prace nad programem znajdują się na bardzo zaawansowanym etapie. Jego projekt planujemy przekazać Komitetowi Stałemu Rady Ministrów w jeszcze w grudniu br. – zapowiedziała wiceminister.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry