Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Przykład polskiej gospodarki pokazuje, że najbardziej przedsiębiorczy są właściciele małych i średnich firm – to one stanowią podstawę naszej gospodarki, mając udział w największej części PKB. Jednak by wykorzystywać pojawiające się możliwości i wprowadzać w życie nowe pomysły, nie wystarczą wiara w sukces i dobre chęci. Dlatego tak ważne jest, aby w otoczeniu małych i średnich przedsiębiorstw działały instytucje, które pomagają w rozwoju.

Biznes w inkubatorze

W wymiarze lokalnym filar naszej gospodarki wspierają inkubatory przedsiębiorczości. MSP to jeden z obszarów działalności inkubatorów, oprócz małych i średnich firm swoją działalność orientują również na młodzież i studentów oraz podmioty ekonomii społecznej, tworzone przez samorządy albo organizacje pozarządowe (np. spółdzielnie socjalne). Droga do przedsiębiorczości wyznaczana przez inkubator zaczyna się od rejestracji firmy (której inkubator udostępnia osobowość prawną) i założenia firmowego konta przez rozwijanie zdolności współpracy (bo lepiej stracić w pięciu, niż zyskać samemu) i rozwijanie wiedzy (np. umiejętności przewidywania koniunktury).

Młodzi przedsiębiorcy, którzy swoją przygodę z biznesem zaczynają jeszcze w murach uczelni, mogą liczyć na Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które prowadzą ich księgowość, dają wsparcie biurowe (udostępnienie powierzchni i sprzętu), szkolą i doradzają, udzielają porad prawnych, umożliwiają uczestnictwo w społeczności biznesowej i prowadzenie działalności przez pewien okres na preferencyjnych warunkach.

Polska i Unia pomagają w rozwoju

Mała firma, która narodzi się jeszcze w akademickim środowisku, ma szansę przenieść się na poważny rynek i stanowić konkurencję dla pozostałych graczy. Wciąż jednak trzeba tę młodą przedsiębiorczość wspierać. W tym celu ponad dekadę temu powstała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej. PARP działa, by realizować programy rozwoju gospodarczego, pomagać innowacyjnym rozwiązaniom i prowadzeniu badań w sektorze MSP, a także by rozwijać zasoby ludzkie i wykorzystanie nowych technologii. Dzięki trzem programom operacyjnym – Innowacyjnej Gospodarce, Kapitałowi Ludzkiemu i Rozwojowi Polski Wschodniej – przedsiębiorcy mają szansę rozwijania swojego biznesu i nakręcania polskiej gospodarki przy wsparciu UE.

Widzisz więcej – masz przewagę

Świadomość rozwijania przedsiębiorstw powinna towarzyszyć ich właścicielom już od początku działalności, kiedy firma jest dopiero embrionem wśród dojrzałej konkurencji. Z racji tego, że nie każdy zdoła sięgnąć po finansowe wsparcie, które oferują instytucje państwowe, o rozwój można dbać na własną rękę. Jak? Dzieląc zyski między realne inwestycje i podejmowanie nowych wyzwań, nie uciekając od ryzykownych decyzji, szukając sposobów na pomnażanie kapitału np. poprzez produkty bankowe. Jednym z nich są lokaty, tym korzystniejsze dla przedsiębiorców, bo dające możliwość ulokowania pieniędzy na większy procent niż w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Właściciele firm mają zadanie o tyle ułatwione, że obecnie na rynku np. Idea Bank oferuje specjalne lokaty dla przedsiębiorców.

Dostrzeżenie potencjału inwestowania w lokaty i wybranie odpowiedniej oferty dla swojego biznesu, to również przejaw przedsiębiorczości. Widzieć i wiedzieć więcej, to szansa na wyprzedzenie konkurencji, a to najcenniejsza nagroda w biznesie. 

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png