Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  • Termin składania wniosków: 28.05.2012 r. – 12.06.2012 r.
  • Limit dostępnych środków: 400 000 zł
  • Beneficjenci: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grud­nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
  • Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kujakowice Górne, ul. XXX-lecia 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej http://www.dolinastobrawy.pl/node/66

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png