Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

 

Jak rozwiązać problem braku dostępu do finansowania?

Ograniczony dostęp do środków finansowych utrudnia przedsiębiorstwom w fazie rozruchu rozwój i inwestowanie w nowe projekty, a także ma wpływ na zmniejszenie kapitału obrotowego potrzebnego do codziennej działalności firmy.

Ogólnym celem jest ustanowienie przepisów, które będą proste, elastyczne i zapewnią szybszy dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka dla małych firm, które dzięki temu będą mogły wprowadzać na rynek nowe produkty i nowe pomysły.

Unijne przepisy w sprawie pomocy państwa dla przedsiębiorstw – które opracowano przed załamaniem rynku kredytowego w celu zapewnienia przedsiębiorstwom równych szans – ograniczają możliwości wsparcia rządowego dla przedsiębiorstw, które nie są w stanie pozyskać środków finansowych w sektorze prywatnym.

Szybszy rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Nowe wytyczne Komisji pozwolą ograniczyć formalności administracyjne, pomogą wyeliminować problem braku dostępu do finansowania oraz umożliwią krajom UE ustanowienie programów, które ułatwią firmom dostęp do różnych form wsparcia finansowego, takich jak udziały kapitałowe i gwarancje.

Komisja spodziewa się, że takie programy krajowe zachęcą inwestorów prywatnych do inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zmiany przepisów są częścią działań UE na rzecz ożywienia wzrostu gospodarczego w trudnych dla wielu przedsiębiorstw czasach i powinny przyczynić się do tworzenia miejsc pracy.

Pomoc w kwocie do 15 mln euro na firmę nie będzie podlegać kontroli ze strony Komisji (dla porównania dziś kwota ta wynosi 1,5 mln euro na firmę). Zmiana ta pozwoli Komisji skupić się na przypadkach mających największy wpływ na konkurencję.

Nowe przepisy, które są wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji z rządami państw UE, będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. i są częścią gruntownego przeglądu przepisów UE dotyczących konkurencji. 

Źródło: www.ec.europa.eu

 

 

 

Przewiń do góry