Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


Planowana grupa bezrobotnych do objęcia wsparciem, to m.in. :

- bezrobotni w przedziale wiekowym 18 - 30 lat (minimum 50 % ogółu osób objętych wsparciem), w tym 40 % mają stanowić osoby do 25 roku życia będące tzw. młodzieżą NEET, tj. nie pracujące , nie kształcące się i nie uczestniczące w szkoleniu

- bezrobotni powyżej 50 roku życia

Wśród tych dwóch grup wiekowych powinni się też znaleźć osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne.

Program jest przeznaczony dla osób, które w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

Planowana kwota dotacji : 40 000 zł. + wsparcie pomostowe.

Więcej informacji

 

 

 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png