Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Dane z monitoringu oraz  zapisy sprawozdania z realizacji PO KL za I półrocze 2013 r. jednoznacznie wskazują że program wspiera przede wszystkim osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo (łącznie 62%):

  • osoby nieaktywne zawodowo - ponad 2,7 mln osób tj. 41% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach;
  • osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy - 1,4 mln osób tj. 21% uczestników Programu;
  • osoby zatrudnione - 2,6 mln osób tj. 38% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.

Pracownicy administracji publicznej (w tym np. pracownicy powiatowych urzędów pracy) stanowią 28% spośród osób zatrudnionych biorących udział w projektach. Biorąc natomiast pod uwagę udział pracowników administracji publicznej w ogóle wszystkich uczestników projektów, którzy rozpoczęli udział w projektach - stanowi on zaledwie 11%. Wsparcie realizowane na rzecz pracowników publicznych służb zatrudnienia prowadzone jest wyłącznie w celu poprawy dostępności, jakości i skuteczności usług prowadzonych przez te podmioty na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia. 

Wsparcie realizowane na rzecz osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych wdrażane jest głównie na poziomie regionalnym, co pozwala na lepsze dostosowanie zakresu podejmowanych działań do specyfiki problemów występujących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Zrealizowane dotychczas badania ewaluacyjne w znacznej mierze potwierdzają skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Częściej niż co druga osoba bezrobotna (59%), uczestnicząca w projekcie z EFS, znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu swojego udziału w projekcie. Blisko dwie trzecie osób bezrobotnych, które znalazły pracę w ciągu 6 miesięcy po udziale w projekcie - dostrzega wpływ projektu z EFS na znalezienie zatrudnienia, a większość uczestników (96%) jest zadowolona z udziału w projektach - wszystkie formy wsparcia były przez uczestników oceniane pozytywnie. 

Wyniki te należy uznać za szczególnie pozytywne w kontekście faktu, że wsparcie trafiło w dużym stopniu do osób biernych zawodowo - prawie 1/3 osób niepracujących objętych wsparciem (29%) nie szukała pracy przed przystąpieniem do projektu - a wsparcie EFS kierowane jest przede wszystkim do grup mających największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy (np. do osób poniżej 25 roku życia, osób powyżej 55 roku życia, osób niepełnosprawnych, czy kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem). Dane gromadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotyczące efektywności zatrudnieniowej również wskazują na znaczną skuteczność działań publicznych służb zatrudnienia - spośród wszystkich osób obejmowanych wsparciem przez PSZ ponad 42% znajduje zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w szkoleniach oraz ponad 60% po uczestnictwie w stażach zawodowych organizowanych przez te instytucje. 

Źródło: mir.gov.pl

 

 

 

Przewiń do góry