Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

 

Od 13.08.2104 r. do 27.08.2014 r. będzie trwał nabór do projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3". 

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej powinny złożyć formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w trakcie naboru, w godzinach od 8:30 do 15:30.

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru tj. w dniu 27.08.2014 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.
 

 Więcej informacji o projekcie.

 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png