Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »


Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II" realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie znowelizowanej w 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Do kogo skierowany jest program?

 • absolwentów szkół średnich oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie    4 lat od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły,

 • studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej,

 • dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Na co można przeznaczyć środki?

 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej,
 • na zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Warunki pożyczki:

 • wartość pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał (IV kw.2014 - do 78 853,40 zł),
 • okres spłaty do 7 lat,
 • karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy,
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,44 %w skali roku, na II kwartał 2015r.),
   
 • wartość pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej - do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia z możliwością częściowego umorzenia (IV kw.2014 – do 23 656,02 zł),
 • okres spłaty do 3 lat,
   
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej,
 • wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.
   

Więcej informacji na temat Programu...

Kalkulator pożyczki

 

Przewiń do góry