Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

KIP_3.jpeg
 

Serdecznie zapraszamy w dniach 8 - 9.10.2015r. o godz. 10:00 - 14:00 na spotkania informacyjne pn. "Rozpoczęcie działalności gospodarczej", które odbędą się w sali konferencyjnej Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, pom.26 na I piętrze. Spotkania poprowadzą m.in. przedstawiciele ZUS, Urzędu Skarbowego oraz PUP w Kluczborku.

Terminy spotkań:

Data: 08.10.2015r., godz. 10.00 – 14.00

Temat: „Obowiązki wobec zakładu ubezpieczeń społecznych w powiązaniu z nową jakością w e-administracji-platformą usług elektronicznych”.

Temat: „Obowiązki wobec urzędu skarbowego w powiązaniu z usługą asystenta podatnika”.

Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się między innymi:

- jakim ubezpieczeniom (obowiązkowym i dobrowolnym) podlega osoba prowadząca działalność i jak należy zgłosić się do tych ubezpieczeń,

- w jakiej wysokości i w jakich terminach należy opłacać składki,

- w jakim przypadku można opłacać składki na tzw. "preferencyjnych zasadach,

- jakim podatkom podlega osoba prowadząca działalność gospodarczą,

- jak skorzystać z usługi asystenta podatnika.


Uzyskają informacje na temat:

- zbiegów różnych tytułów ubezpieczeń, m.in: prowadzenie działalności gospodarczej i umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej i umowa zlecenie, kilka rodzajów działalności gospodarczej.

- obowiązków wobec ZUS w przypadku, gdy działalność gospodarczą prowadzi się samodzielnie, a także gdy zatrudnia się pracowników.

Ponadto na szkoleniu będzie można dowiedzieć się o funkcjonalnościach Platformy Usług Elektronicznych oraz e-Płatnika.

Zostaną omówione praktyczne zalety panelu dla ubezpieczonych, świadczeniobiorców i płatników składek oraz  możliwości wypełniania i wysyłania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz opłacania składek przez Internet.

 

Data: 09.10.2015r., godz. 10.00 – 14.00

Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Temat: Dotacje na własną działalność gospodarczą

Program spotkania:

Warunki przyznawania dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji

Na co można przeznaczyć środki z dotacji

Formy zabezpieczenie dotacji

Projekty w ramach, których przyznawane są dotacje

Warunki wywiązania się z umowy

Temat: Tworzenie biznes planów

W programie szkolenia m. in. analiza planowanego przedsięwzięcia, przepływy finansowe, możliwości finansowania działalności gospodarczej, zasady i celowość tworzenia biznes planu oraz praktyczne aspekty jego pisania.

 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png