Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

 


Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na szkolenie na temat:

 

„UMOWY CYWILNOPRAWNE I MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

ASPEKTY SKŁADKOWE, PODATKOWE I PRAWNE”

 

PROGRAM  SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców i osób wykonujących umowy o świadczenie usług.

2. Umowa zlecenie a umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług ( definicje i różnice). Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą. Wzory umów.

3. Jak zawierać umowy zlecenia, aby nie zostały zakwalifikowane jako umowy o pracę;   granica między umową zlecenia a umową o pracę.

4. Zawieranie umów zlecenia z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą -różnice w konstrukcji umowy i rozliczaniu.

5. Podróże służbowe zleceniobiorców.

6. BHP i badania lekarskie osób zatrudnianych na umowy zlecenia i umów o świadczenie usług.    

7. Problemy z prawidłowym odprowadzaniem składek ZUS od umów zleceń po zmianach.          

8. Dokumentacja związana z prowadzeniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych.                                            

9. Dyskusja i zakończenie.

Szkolenie odbędzie się 5 stycznia 2017r. w godz. od 9.00 do 15.00 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,         ul. Katowicka 1 (sala sesyjna).

Prowadzący:

Szkolenie przeprowadzi Przemysław Jeżek – specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. W latach 2010/2011 odpowiadał na  pytania czytelników   w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Od 2014 roku współpracuje z -wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych". Autor książki pt.: „Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej” wyd. ODDK 2017.
 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 210 zł netto ( w tym poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz certyfikat).
 

Usługa będzie zwolniona z VAT na podstawie oświadczenia Zleceniodawcy, że usługa szkoleniowa ma charakter usługi kształcenia zawodowego/ przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych.
 

Chętnych do uczestnictwa w szkoleniu prosimy o  wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na nasz adres e-mail: do dnia 04.01.2017r.

 

Osoba do kontaktu:                         

Dorota Grudzińska                                                                                  

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości   

ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

tel./fax 77/456-32-60; 77/412-91-13

 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png