Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


2.3 www.png

 

2.3 II_m.png

 

Powiat Kluczborski/Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, realizuje
projekt pn. "Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego" z zakresu innowacyjności dla przedsiębiorstw.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2018 - 30.10.2020

Celem głównym projektu jest rozwój gospodarki na terenie województwa poprzez zwiększenie konkurencyjności oraz możliwości rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku pracy powyżej 24 m-cy. Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 firm z sektora MŚP z województwa opolskiego z branż kluczowych zgodnie z RSI 2020 tj.:

 • Budowlana
 • Chemiczna
 • Drzewno- papiernicza
 • Maszynowa i elektromaszynowa
 • Metalowa i metalurgiczna
 • Paliwowo- energetyczna
 • Rolno- spożywcza
 • Transportowo- logistyczna
 • Medyczna i rehabilitacyjna
 • Turystyczna

Projekt oferuje wsparcie doradcze w postaci:

 • Coaching biznesowy, mentoring zgodnie ze standardami ICF - skierowany jest do kadry zarządzającej, liderów, menadżerów bądź właścicieli firm, którzy chcieliby się rozwijać zawodowo i osiągać coraz lepsze rezultaty w biznesie. Stwarza dla przedsiębiorcy okazję do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektyw a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań,
 • Usługi doradcze i prawne - związane z doradztwem księgowym w zakresie obsługi księgowej/ kadrowo-płacowej oraz usługi związane z doradztwem prawnym tj. m.in. pomoc przy tworzeniu umów, konsultacje przy podpisywaniu zobowiązań, porady radcy prawnego,
 • Inkubator kontaktów biznesowych – przewiduje się organizację trzech eventów networkingowych dla branż kluczowych z terenu województwa opolskiego. Organizacja tych spotkań ma za zadanie pomóc w zbudowaniu i/lub umocnieniu sieci kontaktów biznesowych w różnych branżach i podtrzymywaniu ich, rekomendowaniu usług, dzieleniu się wiedzą, zdobywaniu klientów i kontrahentów, rozwijaniu idei networkingu jako formy promocji MŚP ich produktów i usług,
 • Inkubator marki – doradztwo w zakresie PR, brending i emarketing dla firm - doradztwo z zakresu PR, e-marketingu, w tym brandingu jako podstawy budowania świadomości firmy, produktu, usługi u odbiorców, jako element pomagający w budowie lojalnego grona stałych nabywców oraz wzrostu konkurencyjności, gdyż obecnie, przy możliwości kopiowania właściwości konkurencyjnego wyrobu, to właśnie brand czyli obecność firmy niezależnie od jej wielkości w świadomości odbiorcy, decyduje o podjęciu konkretnych decyzji zakupowych. Doradztwo jest skierowane do kadry zarządzającej i/lub pracowników firm, którzy dostrzegają konieczność prowadzenia przemyślanych, a przede wszystkim dostosowanych do zmieniających się trendów w PR i emarketingu.
 • Psychologia w biznesie - Doradztwo dla pracowników i kadry zarządzającej - profesjonalne doradztwo w zakresie psychologii w biznesie, jako narzędzia do skutecznego rozwiązywania problemów i rozwoju firmy poprzez aplikowanie narzędzi psychologicznych w warunkach biznesowych. Będą to cykle doradztwa przeprowadzonego przez psychologów współpracujących z biznesem dla kadry menadżerskiej i pracowników przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie. Zdobyte w trakcie realizacji projektu narzędzia i umiejętności , pomogą usprawnić działanie firmy, wskażą istniejące problemy i nakreślą kierunki rozwoju.  


Dofinansowanie projektu z UE: 638 987, 50 PLN

 

 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png