Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »
 • »
 • »

 

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png


 

Powiat Kluczborski
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

realizuje projekt

pn. "Wsparcie na starcie” dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.


 

Projekt realizowany na terenie woj. opolskiego, w okresie od 01.12.2018 - 30.09.2022.
 

Celem głównym projektu jest stworzenie na obszarze województwa opolskiego 62 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki bezzwrotnym środkom na założenie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo w wieku od 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym zwłaszcza:

 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
  z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,

oraz do osób pracujących w wieku od 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym:

 • zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia.
   

W ramach projektu możesz otrzymać:

 • Dotację na założenie działalności gospodarczej, w kwocie nie większej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu przyznania wsparcia, nie więcej niż 25 000 zł brutto (wsparcie finansowe będzie wypłacane w kwocie netto).
   
 • Wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane miesięcznie w kwocie do 1000 zł brutto przez okres 6 miesięcy/lub 12 miesięcy (wsparcie finansowe będzie wypłacane w kwocie netto).
 • Specjalistyczne wsparcie doradcze po założeniu działalności gospodarczej w kwocie do 1000 zł.

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 192 850,53 PLN

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Przewiń do góry