Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

 

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png


 

Powiat Kluczborski
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

realizuje projekt

pn. "Wsparcie na starcie” dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.


 

Projekt realizowany na terenie woj. opolskiego, w okresie od 01.12.2018 - 31.08.2022.
 

Celem głównym projektu jest stworzenie na obszarze województwa opolskiego 62 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki bezzwrotnym środkom na założenie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo w wieku od 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym zwłaszcza:

 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
  z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,

oraz do osób pracujących w wieku od 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym:

 • zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia.
   

W ramach projektu możesz otrzymać:

 • Dotację na założenie działalności gospodarczej, w kwocie nie większej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu przyznania wsparcia, nie więcej niż 25 000 zł brutto (wsparcie finansowe będzie wypłacane w kwocie netto).
   
 • Wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane miesięcznie w kwocie do 1000 zł brutto przez okres 6 miesięcy/lub 12 miesięcy (wsparcie finansowe będzie wypłacane w kwocie netto).
 • Specjalistyczne wsparcie doradcze po założeniu działalności gospodarczej w kwocie do 1000 zł.

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 192 850,53 PLN

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png