Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png


UWAGA!!! DOTYCZY II NABORU KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"WSPARCIE NA STARCIE"

 

W związku z rozpoczęciem II rundy realizacji projektu "Wsparcie na starcie" Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że wkrótce zostanie ogłoszony II nabór Kandydatów na Uczestników projektu.

Poniżej umieszczone zostały Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami oraz Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. wsparcia prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

 

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji - Wsparcie na starcie - wersja2.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx
DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika - 01.02.2021.docx
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu - 01.02.2021.docx
PDFZałącznik nr 7 - Wzór wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia.pdf
PDFZałącznik nr 7 - Wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia - do wypełnienia.pdf
DOCXZałącznik nr 8 - Wzór zaświadczenia z ZUS.docx

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Wsparcie na starcie - wersja3.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx
DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
PDFZałącznik nr 7 - Formularz informacji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc
 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wer5 2020.pdf

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Przewiń do góry