Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

ETAP IV i V – PRZEPROWADZENIE PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ ORAZ OGŁOSZENIE OSTATECZNEJ LISTY RANKINGOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu procedury odwoławczej dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Wsparcie na starcie” – II Nabór

Etap IV: Przeprowadzenie procedury odwoławczej.

Etap V: Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników projektu, sporządzenie protokołu z prac KR oraz podpisanie Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu (Załącznik nr 5) wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu (Załącznik nr 6).
 

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową rekomendowanych i nierekomendowanych Kandydatów na Uczestników projektu.
 

PDFOstateczna lista rankingowa rekomendowanych osób do udziału w projekcie – II nabór.pdf (494,89KB)

PDFOstateczna lista rankingowa nierekomendowanych osób do udziału w projekcie – II nabór.pdf (441,78KB)
 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Przewiń do góry