Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

 

UWAGA!!!
WZNAWIAMY NABÓR KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU


Informujemy, iż w związku z kolejnym wycofaniem się Uczestników z udziału w projekcie, wznawiamy rekrutację Kandydatów na Uczestników projektu.


Poszukujemy mężczyzn, będących osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi, którzy ukończyli 30 rok życia i zamieszkują teren województwa opolskiego.

 

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami tj. załącznik nr 1 i nr 2 oraz innymi dokumentami (jeśli dotyczy) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 11.06.2021 r. do 18.06.2021 r., w godzinach od 8:00 do 14:30.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach trwale spiętych wraz z załącznikami i ponumerowanych w ciągu.

Wszystkie pola formularza należy wypełnić w przypadku pół nie dotyczących Kandydata należy wpisać „nie dotyczy”.

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

W przypadku zrekrutowania wcześniej odpowiedniej ilości osób nabór zostanie zamknięty.
 

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji - Wsparcie na starcie - wersja2.pdf (1,24MB) - dokument do zapoznania się.
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (259,50KB) - dokument do wypełnienia i złożenia.
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (150,50KB) - dokument do wypełnienia i złożenia.
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx (769,53KB) - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx (770,58KB) - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika - 01.02.2021.docx (770,64KB) - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu - 01.02.2021.docx (765,22KB) - dokument do wglądu.
PDFZałącznik nr 7 - Wzór wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia.pdf (81,88KB) - dokument do wglądu.
PDFZałącznik nr 7 - Wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia - do wypełnienia.pdf (174,36KB) - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 8 - Wzór zaświadczenia z ZUS.docx (16,16KB) - dokument do wglądu.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Wsparcie na starcie - wersja3.pdf (2,53MB) - dokument do zapoznania się.


 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wer5 2020.pdf (2,14MB) - dokument do wglądu.

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Przewiń do góry