Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

DANE STATYSTYCZNE

Powiat kluczborski znajduje się w północnej części województwa opolskiego. Graniczy od wschodu z powiatem oleskim, od południowego zachodu z powiatem opolskim, od zachodu z powiatem namysłowskim, natomiast północna granica powiatu jest jednocześnie granicą województw opolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Powiat  tworzą trzy gminy miejsko- wiejskie: Byczyna, Kluczbork, Wołczyn oraz gmina wiejska Lasowice Wielkie. Obejmują one 81 obrębów ewidencyjnych (w tym trzy wiejsko-miejskie), a na ich terenie położone są 3 miasta: Kluczbork, Wołczyn i Byczyna. Siedzibą władz powiatu kluczborskiego jest miasto Kluczbork. Powierzchnia powiatu kluczborskiego wynosi 852 km2, co stanowi 9,05% powierzchni województwa opolskiego i 0,27% powierzchni Polski.

3mapy.png
Ryc.1. Powiat kluczborski na tle kraju, województwa oraz mapa powiatu. Źródło: UM w Kluczborku.

Według danych GUS (stan na koniec 2021 roku) liczba ludności powiatu kluczborskiego wyniosła 64 451 osób, z czego 51,3% (33 073) stanowiły kobiety, a 48,7% (31 378) mężczyźni. Jak widać na wykresie liczba mieszkańców niestety maleje. 

liczba ludności1.png
To niepokojące zjawisko zarówno w skali kraju, powiatu jak i miasta należy wiązać z ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji, które utrzymują się na tym obszarze już od dłuższego czasu. Zmienia się również struktura demograficzna ludności. Wraz ze spadkiem liczby ludności spada również gęstość zaludnienia powiatu.

tabela.png

gestosc zaludnienia1.png
 

OPIS/DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Bezpośrednia odległość między stolicą powiatu — Kluczborkiem a Wrocławiem wynosi 84 km. Od stolicy regionu Opola Kluczbork dzieli 45 km, natomiast od Katowic 97 km.

W powiecie istnieje dogodna sieć infrastruktury komunikacyjnej, głównie dróg kołowych w mniejszym stopniu kolejowych. Wyróżnia się tu następujące klasy dróg kołowych: krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Przez powiat przebiega droga krajowa nr 11 Kołobrzeg- Poznań- Gliwice, nr 45 granica państwa- Opole- Złoczew oraz nr 42 Namysłów- Rudnik. Łączna długość tych dróg w granicach omawianej jednostki wynosi 709,3km. Drogi wojewódzkie to droga nr 494 Bierdzany- Bodzanowice oraz nr 487 Byczyna- Olesno. Łączna ich długość w granicach jednostki wynosi 18,7km. Drogi powiatowe mają łączną długość to 382,475 km (stan na dzień 1.01.2021).  Dogodnie usytuowanym względem tych arterii jest miasto Kluczbork, stanowiące główny punkt węzłowy powiatu, co widać na rycinie poniżej.

mapa połączenia.png

Ryc.2. Sieć komunikacyjna województwa opolskiego; Źródło: www.krapkowicefm.com

Miasto Kluczbork jest również głównym węzłem sieci kolejowej w powiecie. Leży na szlaku kolejowym Katowice- Wrocław, Katowice- Poznań, posiada także połączenie z Opolem i Częstochową. Na terenie powiatu nie ma obiektu zajmującego się transportem lotniczym. Najbliższe lotniska, obsługujące transport osobowy, znajdują się we Wrocławiu (91 km) i Katowicach (106 km).

OPIS SEKTORÓW

Do najważniejszych działów gospodarki powiatu kluczborskiego można zaliczyć przemysły: elektromaszynowy, spożywczy i budowlany. To tzw. sektory wysokiej szansy dla inwestorów czego dowodem są niżej wymienieni inwestorzy. Największe firmy działające na terenie powiatu to FAMUR FAMAK S.A. oraz PV "Prefabet - Kluczbork" S.A. Okucia do stolarki okiennej i drzwi produkuje tu firma AUBI, płyty i rury betonowe – wspomniany już P.V. Prefabet. Swoje markety w mieście usytuowały sieci francuska, niemiecka i portugalska. Ostatnie lata, to ożywienie gospodarcze. W Kluczborku pojawiło się wielu nowych inwestorów np. włoska Marcegaglia – potentat w produkcji rur czy norweska Protea – producent żurawi, wciągarek specjalnego przeznaczenia, suwnic. Grupa Seppeler z Rietbergu otworzyła w Ligocie Dolnej k. Kluczborka największą w Europie ocynkownię. W Kluczborku swoje zakłady mają ponadto: Inpol Krak Sp. z o.o., Stegu Sp.z o.o., Aspoeck, Cedrob S.A., Cosma Poland Sp. z o.o. Drugim ważnym ośrodkiem przemysłowym w powiecie jest Wołczyn. W końcu XIX wieku powstał tu zakład produkujący drożdże i inne dodatki dla branży piekarskiej i cukierniczej, obecnie największy w Polsce, działający do dziś pod nazwą Lesaffre Polska S.A. Firma Pichon Polska Sp. z o.o. produkuje natomiast maszyny i urządzenia dla rolnictwa i przemysłu. Wśród inwestorów zagranicznych w powiecie kluczborskim dominuje kapitał niemiecki, ale jest też włoski, francuski i austriacki.

famak obrazy.png
Fot. 1.  Urządzenie przeładunkowe oraz dźwignicowe produkowane przez przedsiębiorstwo ; FAMAK S.A. Źródło: www.famak.pl

Fabryka maszyn i urządzeń FAMUR FAMAK S.A. już na stałe wpisała się w historię i krajobraz miasta Kluczbork, działa tam bowiem nieprzerwanie od 70 lat. Tradycja, doświadczenie oraz wysoka jakość oferowanych produktów i usług idą w parze z posiadanymi certyfikatami i nagrodami, jako pierwsza polska firma FAMAK otrzymał certyfikat ISO 9001 w 1994r. Stosowanie wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnej technologii w procesie produkcyjnym również potwierdza klasę tego przedsiębiorstwa. Oferta firmy to: urządzenia i systemy do transportu ciągłego – ładowarki, zwałowarki, ładowarko-zwałowarki, koparki kołowe, ładowarki zgarniakowe, wywrotnice wagonowe, wygarniacze kołowe, przenośniki taśmowe, urządzenia dźwignicowe - suwnice pomostowe, suwnice bramowe, suwnice dokowe, rozładowywarki statków, żurawie portowe i stoczniowe, maszyny i urządzenia dla górnictwa odkrywkowego – koparki kołowe, czerpakowe i łańcuchowe, zwałowarki, transportery gąsienicowe, realizacje kompletnych układów technologicznych obejmujących koncepcję, projekt, wykonawstwo, uruchomienie i nadzór nad całym procesem.[1]

INSTYTUCJE OKOŁOBIZNESOWE

Na terenie powiatu inwestorzy mogą otrzymać wsparcie instytucji otoczenia biznesu o charakterze lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. Aktywnie działają tutaj m.in.:

NAJWAŻNIEJSI INWESTORZY

W miejscowości Ligota Dolna, niedaleko Kluczborka, funkcjonuje Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST- PARK”.  Obszar o wielkości 53ha stanowi dogodne miejsce lokalizacji działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw chcących wejść na nowe rynki. Do tej pory w tej SSE zainwestowały m.in. „Marcegaglia”, „PROTEA”, „Ocynkownia Śląsk”, Inpol-Krak Spółka z o.o.. Istnienie SSE pozwoliło na zdynamizowanie gospodarki regionu oraz zwiększenie jego atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.

protea.png

Fot.2. Żuraw chwytakowy i offshororowy produkowany przez przedsiębiorstwo PROTEA S.A. Źródło: www.protea.no

Firma PROTEA S.A. jest producentem maszyn dla przemysłu stoczniowego i offshorowego. Ta dość młoda bo założona w 2001 roku firma, rozwija się niezwykle dynamicznie czego dowodem jest wzmożona wymiana handlowa z takimi krajami jak Rosja, Norwegia, kraje Unii Europejskiej oraz Azji. PROTEA S.A. posiada swoje przedstawicielstwo w Norwegii, jest także reprezentowana przez agentów w  Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Wenezueli i Brazylii.[2]

marcegalia.png

Zakład produkcyjny Marcegaglia Poland w Kluczborku ( część włoskiego holdingu) oferuje najszerszą na świecie gamę precyzyjnych spawanych rur ze stali węglowej, obejmującą bogaty zakres wymiarów i gatunków stali, zgodną z wymaganiami różnych sektorów przemysłu, a także posiada dużą ofertę taśm i blach do różnorodnych zastosowań. Zakład produkcyjny rozpościera się na obszarze ponad 80000 metrów kwadratowych zadaszonej powierzchni, przeznaczonej na produkcję i magazynowanie. Usytuowany jest na terenie o łącznej powierzchni liczącej 450000 metrów kwadratowych. Obecnie w zakładzie zlokalizowanych jest 6 walcowni do rur ze stali węglowej walcowanej na gorąco, na zimno, wytrawianej i cynkowanej, jak również 3 linie cięcia wzdłużnego kręgów oraz 2 linie do cięcia poprzecznego. Duża powierzchnia magazynowa sprawia, że zakład służy jako główne centrum logistyczne oferujące pełną gamę płaskich i długich produktów marki Marcegaglia, przeznaczonych na rynki Europy Środkowej i Wschodniej.[3]

ocynkownia.png

„Ocynkownia Śląsk” należy do Seppeler Gruppe, zajmuje się  głównie ocynkowaniem ogniowym konstrukcji stalowych. Zastosowanie tego procesu pozwala na zwiększenie odporności na korozję, a dodatkowo stosowany system lakierowania barwnego pozwala na uzyskanie ciekawego efektu optycznego. Jest metodą zyskującą coraz to większe uznanie. Zakład w Kluczborku jest niezwykle istotnym przedsięwzięciem dla firmy, ponieważ posiadał będzie największą w Europie wannę cynkowniczą o szerokości 3 m, co pozwoli na poddawaniu ochronie antykorozyjnej elementów o znacznych gabarytach.

POTENCJAŁ LUDZKI

ludność w powiecie.png
 

RYNEK PRACY

stopa bezrobocia.png
pracujący sektory.png
 

EDUKACJA

W 2021 roku powiat kluczborski był organem prowadzącym dla 14 szkół funkcjonujących w 5 zespołach, wśród których: 10 to szkoły dla dzieci i młodzieży, 3 to szkoły dla dorosłych, 1 przedszkole specjalne oraz 4 placówek oświatowych, w tym dla: poradni  psychologicznopedagogicznej, ośrodka doskonalenia nauczycieli, centrum kształcenia zawodowego oraz młodzieżowego domu kultury (zlikwidowanego z dniem 30 czerwca 2021 r.)

[3] Na podstawie www.marcegaglia.pl/pl/marcegaglia-kluczbork/


[2] Na podstawie www.protea.pl

[1] Na podstawie www.famak.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry