Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców planujących inwestycje w tzw. sektorach priorytetowych: sektor motoryzacyjny, elektroniczny, lotniczy, biotechnologie a także sektor usług nowoczesnych oraz działalność badawczo-rozwojowa. Na wsparcie mogą także liczyć tzw. znaczące inwestycje, czyli projekty o kosztach minimum 1 mld zł, w wyniku których powstanie co najmniej 500 nowych miejsc pracy. Celem programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy.

Wygospodarowane przez rząd środki budżetu państwa przeznaczone na wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i realizacji nowych inwestycji wynoszą ok. 727 mln zł (dla całego okresu 2011-2020). Program przewiduje wsparcie w ramach grantu na zatrudnienie oraz grantu inwestycyjnego.

Grant na zatrudnienie to forma pomocy finansowej związana z kosztami tworzenia nowych miejsc pracy.

Po szczegółowe informacje kliknij tutaj.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png