Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informujemy, że z dniem 03.07.2012r. nawiązaliśmy współpracę z Izbą Rzemieślniczą w Opolu w celu uzyskania fachowych porad z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Z dniem 01 marca 2012 r. została wznowiona działalność Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w ramach Krajowego Systemu Usług (RPK KSU) przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Działalność punkt finansowana jest w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod tytułem "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”       w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Usługi Punktu Konsultacyjnego KSU zostały dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorców, którzy pragną rozwinąć swoją firmę jak  i dla osób planujących założyć własną działalność.

Punkty Konsultacyjne KSU świadczą:

  • usługę informacyjną z zakresu jak, krok po kroku założyć własną firmę, co zrobić, żeby się rozwijała oraz       skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie bądź dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

W ramach usługi informacyjnej klienci uzyskają również informację jak i od kogo uzyskają specjalistyczną pomoc.

  • usługę doradczą dedykowaną poszczególnym klientom PK KSU w formie asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz asysty w prowadzeniu istniejącej już działalności gospodarczej.

W   ramach   tejże   usługi   klienci   uzyskają   specjalistyczną   oraz   fachową   pomoc   w  przygotowaniu  biznes planu i  w zgromadzeniu  niezbędnej dokumentacji   do   założenia   działalności   oraz   dla  istniejących  już  firm  doradztwo  
w 4 podstawowych obszarach działalności tj. formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy, marketing, organizacja firmy oraz źródła finansowania przedsiębiorstwa.   

Informacje   z   zakresu   podejmowania  działalności  gospodarczej,  jej   prowadzenia   oraz pozyskiwania środków finansowych z  Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne.
Usługi doradcze są dofinansowane w aż 90%, a ich koszt dla klienta nie przekracza 240 zł.

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu powiatu kluczborskiego zapraszamy na spotkanie z doradcą w Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku (ul. Mickiewicza 14) w godzinach 10:00 – 14:00 w dniach:

  • 20.07.2012r.
  • 24.08.2012r.
  • 21.09.2012r.

Istnieje również możliwość aranżacji takich spotkań w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w miarę zainteresowania.

Więcej informacji pod adresem: http://www.izbarzem.opole.pl/2010/10/biuro-doradztwa-i-usugi-informacyjne.html

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png