Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Informujemy, że z dniem 03.07.2012r. nawiązaliśmy współpracę z Izbą Rzemieślniczą w Opolu w celu uzyskania fachowych porad z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Z dniem 01 marca 2012 r. została wznowiona działalność Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w ramach Krajowego Systemu Usług (RPK KSU) przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Działalność punkt finansowana jest w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod tytułem "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”       w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Usługi Punktu Konsultacyjnego KSU zostały dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorców, którzy pragną rozwinąć swoją firmę jak  i dla osób planujących założyć własną działalność.

Punkty Konsultacyjne KSU świadczą:

  • usługę informacyjną z zakresu jak, krok po kroku założyć własną firmę, co zrobić, żeby się rozwijała oraz       skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie bądź dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

W ramach usługi informacyjnej klienci uzyskają również informację jak i od kogo uzyskają specjalistyczną pomoc.

  • usługę doradczą dedykowaną poszczególnym klientom PK KSU w formie asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz asysty w prowadzeniu istniejącej już działalności gospodarczej.

W   ramach   tejże   usługi   klienci   uzyskają   specjalistyczną   oraz   fachową   pomoc   w  przygotowaniu  biznes planu i  w zgromadzeniu  niezbędnej dokumentacji   do   założenia   działalności   oraz   dla  istniejących  już  firm  doradztwo  
w 4 podstawowych obszarach działalności tj. formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy, marketing, organizacja firmy oraz źródła finansowania przedsiębiorstwa.   

Informacje   z   zakresu   podejmowania  działalności  gospodarczej,  jej   prowadzenia   oraz pozyskiwania środków finansowych z  Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne.
Usługi doradcze są dofinansowane w aż 90%, a ich koszt dla klienta nie przekracza 240 zł.

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu powiatu kluczborskiego zapraszamy na spotkanie z doradcą w Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku (ul. Mickiewicza 14) w godzinach 10:00 – 14:00 w dniach:

  • 20.07.2012r.
  • 24.08.2012r.
  • 21.09.2012r.

Istnieje również możliwość aranżacji takich spotkań w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w miarę zainteresowania.

Więcej informacji pod adresem: http://www.izbarzem.opole.pl/2010/10/biuro-doradztwa-i-usugi-informacyjne.html

Przewiń do góry