Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Tempo wdrażania Funduszy Europejskich jest coraz wyższe. W ciągu tygodnia podpisano z beneficjentami 284 umowy o wartości 4,6 mld zł, z czego 3 mld zł to unijne dofinansowanie. Łącznie, wg stanu na 8 lipca 2012 r. w całym kraju podpisano 72 145 umów o wartości 309,7 mld zł, w tym unijne dofinansowanie wynosi 212,7 mld zł. Oznacza to, że rozdzielone zostało już blisko 75 proc. funduszy dostępnych na lata 2007-2013.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 2007-2013 od początku uruchomienia programów do 8 lipca 2012 r. złożono 229,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i krajowe) 485,4 mld zł.

 

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 72 145 umów o dofinansowanie na kwotę 309,7 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 212,7 mld zł, co stanowi 74,6 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowane wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 150,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 107,4 mld zł.

źródło:http://www.fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png