Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O dotacje na projekty polegające na świadczeniu e-usług mogą ubiegać się mikro-      i mali przedsiębiorcy.

Działanie 8.1 przewiduje dofinansowanie projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Wymaganym produktem projektu kwalifikującego się do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.

O dotacje z działania 8.1 mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku przedsiebiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) i - w przypadku przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego - działających nie dłużej niż dwa lata.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi do 70% wydatków kwalifikowanych W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.

Wysokość wydatków kwalifikowanych nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 700 000 zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zajestrowanie w Generatorze Wniosków w terminie od 23 lipca do 17 sierpnia 2012 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30).

Szczegółowe informacje o kryteriach naboru oraz niezbędne dokumenty dostepne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png