Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O dotacje na projekty polegające na świadczeniu e-usług mogą ubiegać się mikro-      i mali przedsiębiorcy.

Działanie 8.1 przewiduje dofinansowanie projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Wymaganym produktem projektu kwalifikującego się do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.

O dotacje z działania 8.1 mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku przedsiebiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) i - w przypadku przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego - działających nie dłużej niż dwa lata.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi do 70% wydatków kwalifikowanych W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.

Wysokość wydatków kwalifikowanych nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 700 000 zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zajestrowanie w Generatorze Wniosków w terminie od 23 lipca do 17 sierpnia 2012 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30).

Szczegółowe informacje o kryteriach naboru oraz niezbędne dokumenty dostepne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry