Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Od uruchomienia programów do końca I półrocza 2012 r., w Polsce złożono 229,1 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 484,7 mld zł (środki unijne i krajowe). Do tego czasu w całym kraju realizowano bądź zakończono niemal 72 tys. projektów, w których dofinansowanie unijne wyniosło 209,7 mld zł, co stanowi 73,1 proc. alokacji na lata 2007-2013. Oznacza to, że niemal trzy czwarte przyznanych Polsce środków do połowy roku pracowało już w gospodarce.

W samym tylko pierwszym półroczu 2012 r. złożono 23 tys. formalnie poprawnych wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania ok. 37 mld zł (środki unijne i krajowe). Podpisaliśmy 6,6 tys. umów na kwotę ponad 22 mld zł.

Poświadczenia i deklaracje wydatków (certyfikacja) - cel na I półrocze zrealizowany z nadwyżką

W całym 2012 r. Polska planuje poświadczyć Komisji Europejskiej (certyfikować) 50,4 mld zł wydatków poniesionych w programach krajowych i regionalnych oraz 56,4 mln euro w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, realizowanych z partnerami zagranicznymi.

Cel certyfikacji na pierwsze półrocze 2012 r. został wykonany z nadwyżką. W programach krajowych wykonanie celu wyniosło 112 proc., zaś w programach regionalnych – prawie 136 proc. Certyfikowaliśmy wydatki na kwotę 26,52 mld zł, podczas gdy plan zakładał 22,45 mld zł. W ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej certyfikowano do Komisji Europejskiej 30 mln euro, co oznacza realizację celu półrocznego na poziomie 115 proc.

Certyfikacja wydatków to kluczowy etap rozliczeń państwa członkowskiego z Brukselą. Polega ona na przesyłaniu do Komisji Europejskiej zbiorczych poświadczeń wydatków, które ponieśli beneficjenci, zweryfikowanych uprzednio przez instytucje zajmujące się wdrażaniem Funduszy Europejskich. Po sprawdzeniu ich przez Komisję, pieniądze zwracane są państwu członkowskiemu.

Jak wypadamy na tle pozostałych państw UE?

Według najnowszych statystyk Komisji Europejskiej, Polska jest jednym z liderów pod względem ilości wypłaconych Europejską budżetu unijnego środków. Do 3 lipca 2012 r. Polska otrzymała w formie zaliczek i refundacji ponad 29,2 mld euro, podczas gdy kolejnym Hiszpanii i Niemcom wypłacono w sumie ponad 2 mld euro mniej (Hiszpania – 14,9 mld euro, Niemcy – 12 mld euro).

W ujęciu procentowym, Polska jest na trzecim miescu wśród państw, których alokacja wynosi więcej niż 10 mld euro. Komisja Europejska wypłaciła nam blisko 43,5 proc. przyznanych środków. Liderami są Niemcy i Portugalia, jednak każde z tych państw ma ok. trzy razy mniej funduszy do zagospodarowania niż Polska.

Polska jest na trzecim miejscu także wśród nowych państw członkowskich Unii. Trzeba jednak pamiętać, że liderzy, czyli Litwa i Estonia, mają do dyspozycji alokacje odpowiednio 10 i 20 razy mniejsze od kwoty funduszy zarezerwowanej dla naszego kraju.

Realizacja celów w I półroczu 2012r. w programach operacyjnych.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Przewiń do góry