Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »


Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z trwającymi pracami nad nowym budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020, przypomina, jak wykorzystywany jest obecny budżet Unii, a szczególnie część dedykowana kapitałowi ludzkiemu.

Resort podkreśla, że organizacje pozarządowe aktywnie uczestniczą w realizacji projektów o charakterze systemowym oraz w projektach konkursowych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W latach 2004-2008, na projekty organizacji pozarządowych przeznaczono ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich kwotę niemal 309 mln zł, a organizacje pozarządowe stanowiły niemal 12 proc. wszystkich beneficjentów.

W latach 2007-2015 organizacje otrzymały bądź otrzymają ponad 250 mln zł, a procentowo zwiększył się udział organizacji pozarządowych jako beneficjentów i wynosi aktualnie około 19 proc.

Są wśród nich m.in. projekty: Federacji Inicjatyw Oświatowych (36 502 071,20 zł), Forum Młodzieży Samorządowej (1 634 483,50 zł), Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS (27 574 860 zł), Centrum Edukacji Obywatelskiej (o łącznej wartości 18 344 001 zł).

Według resortu zlecanie zadań publicznych tym organizacjom na dobre wpisało się w praktykę działań zarówno administracji rządowej jak i samorządowej – z zyskiem przede wszystkim dla społeczności.

Realizowane obecnie projekty konkursowe mają na celu m.in. rozwój kompetencji kluczowych uczniów, wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenie narzędzi do diagnozowania predyspozycji zawodowych, doskonalenie nauczycieli poprzez uruchamiane studia oraz organizowane staże, budowanie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi a szkołami poprzez finansowanie praktyk studenckich w szkołach i przedszkolach.

Jest tu również miejsce na wsparcie komponentów przewidzianych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła”, w tym przede wszystkim na e-podręczniki.

Resort przypomina, że – za wyjątkiem osób fizycznych – o dofinansowanie przygotowanego projektu może ubiegać się każdy podmiot, który wykaże się odpowiednim potencjałem. Potwierdza to różnorodność organizacyjnych form prawnych beneficjentów dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie.

Wśród nich znajdują uczelnie wyższe, szkoły, samorządy terytorialne (głównie gminy i powiaty), stowarzyszenia, fundacje, organizacje pracodawców, spółki prawa handlowego, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Przewiń do góry