Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Horizon 2020 przewiduje znaczne uproszczenia proceduralne. Służyć temu ma ujednolicony zbiór przepisów. Program łączy w sobie dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacyjności finansowanych w ramach Programów Ramowych ds. Badań i Rozwoju Technologicznego. Odnosi   się   do   Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz do Europejskiego Instytutu ds. Innowacji i Technologii (EIT).


Proponowane wsparcie dla badań i innowacji w ramach programu HORIZON 2020:
 

  • Priorytet 1 - Excellent science, wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej w zakresie nauki ; szacowany budżet: 24.598 mln EUR . Będzie to impuls mający służyć osiągnięciu wysokiego poziomu wiedzy w Europie oraz zwiększenia o 77% dofinansowania Europejskiej Rady ds. Badań (ERC),
  • Priorytet 2 - Industrial Leadership, wzmocnienie przemysłowego lidera w dziedzinie innowacji ; szacowany budżet: 17.938 mln EUR. Dotyczy to dużych inwestycji dla kluczowych technologii oraz wspierających MŚP,
  • Priorytet 3 - Societal challenges, działania przeznaczone na pomoc w rozwiązywaniu problemów wspólnych dla wszystkich  Europejczyków  takich  jak:  zmiany  klimatu,  ochrona  zdrowia,  zrównoważony   rozwój   transportu i mobilności,   popularyzacja   zagadnień   związanych  z energią odnawialną, zapewnienie bezpiecznej żywności a także zagadnień związanych ze starzeniem się społeczeństw; przewidywany budżet: 31.748 mln EUR.


Program Horizon 2020 ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy środowiskiem nauki a rynkiem. Służyć temu mają działania wspomagające rozwój technologiczny współczesnych przedsiębiorstw ukierunkowane na wytworzenie konkretnych produktów, które mają realny potencjał komercyjny. Program promuje wspólne przedsięwzięcia sektora prywatnego i państw członkowskich. Horizon 2020 będzie również finansował dalszy rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 2014 r. Środki te będą miały na celu usunięcie barier utrudniających stworzenie jednolitego rynku wiedzy, nauki oraz innowacji.

Więcej informacji: http://www.fundusze-europejskie.pl/horizon-2020.

Źródło: een.org.pl

 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png